Projekts

.
.
Optimizētas dzīvojamo māju akumulatoru enerģijas uzkrāšanas sistēmas
Projekta nosaukums: Optimizētas dzīvojamo māju akumulatoru enerģijas uzkrāšanas sistēmas
Projekta īsais nosaukums: ORBES
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: EMP474
RTU Projektu reģistra numurs: 4343
Struktūrvienība: Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedra
Projekta administrētājs: Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedra
Finansējošais fonds: Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenti
RTU loma projektā: projekta partneris
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.01.2020.
Projekta noslēguma datums: 31.12.2023.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Estonian Research Council
Projekta zinātniskais vadītājs: Iļja Galkins
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Vineta Fortiņa
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 750 536.00 EUR. Tās pilnā apmērā sedz Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instruments un Igaunijas valsts budžets.
Projekta kopsavilkums:

Augošs nelielu dzīvojamo ēku atjaunojamās enerģijas ģenerēšanas un uzkrāšanas sistēmu tirgus veicina enerģijas vadības metožu pētniecību un attīstību, lai atrisinātu problēmas, kas saistītas ar nepieciešamību piegādāt un uzglabāt lielāko elektrības jaudu, kā arī panākt optimālāku resursu izlietojumu un nodrošināt piegādes drošību.  Projekta mērķis ir saistīts ar neliela mēroga dzīvojamo ēku bateriju uzglabāšanu, kam pašlaik nav elastīgu vadības sistēmu, kas var nodrošināt efektīvu to koordināciju un optimālu to potenciāla izmantošanu. Veicot pilnīgu analīzi un bateriju enerģijas uzglabāšanas sistēmu optimizāciju dažādos līmeņos, iespējams izmantot visprecīzākos datus un nodrošināt kvalitatīvus rezultātus. Baltijas jūras reģiona elektrības pieprasījuma un piedāvājuma prognozēšanas modeļi atjaunojamās enerģijas avotiem ļaus radīt un izpētīt enerģijas vadības profilus, kas atklās bateriju enerģijas uzglabāšanas sistēmu darbības profilus. Šie profili tiks izmantoti pētniecībā un spēka elektronikas pārveidotāju vairāku mērķu optimizācijā, īpaši efektivitātes un izmaksu jomās. Šis darbs tiks izmantots kā ieguldījums tālākai enerģijas vadības algoritmu attīstībai un optimizācijai, lai maksimāli efektīvi izmantotu bateriju uzglabāšanas sistēmas. Projekta rezultāti paaugstinās informētību par dzīvojamo ēku  bateriju uzglabāšanas sistēmu pielietojuma iespējamību Baltijas jūras reģionā. Projekts nodrošinās pamatu iespējamo biznesa modeļu izveidei un novērtēšanai attiecībā uz DSO, agregatoriem un patērētājiem ar mērķi samazināt dzīves cikla izmaksas, radīt pamatu efektīvām pieprasījuma atbalsta programmām un iegūt maksimālu labomu no šīs jaunās tehnoloģijas.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Spēka elektronikas pārveidotāju optimizācija (WP1).

2. Izolēti pārveidotāji BESS (WP2).

3.Ne-izolēti pārveidotāji (WP2) (WP3).

4.BESS darbības apstākļu analīze dažādos Baltijas jūras scenārijos (WP4).
Sadarbības partneris:
  • Tallinas Tehnoloģiju universitāte
  • Kauņas Tehniskā universitāte
  • Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Publicēts RTU mājas lapā: 06.01.2020.

Universitāte

_