Projekts

.
.
Tekstilmateriāla tehnoloģiska struktūra, kas samazina infrasarkanā un ultravioletā starojuma līmeni termiskā spektra diapazonā
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Tekstilmateriāla tehnoloģiska struktūra, kas samazina infrasarkanā un ultravioletā starojuma līmeni termiskā spektra diapazonā
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: KC-PI-2020/34
RTU Projektu reģistra numurs: 4318
Struktūrvienība: Mehānikas un biotekstilmateriālu zinātniskā laboratorija
Projekta administrētājs: Projektu ieviešanas un koordinācijas nodaļa
Finansējošais fonds: ERAF, 1.2.1.2. “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.04.2020.
Projekta noslēguma datums: 30.09.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Latvijas Investīciju un attīstības aģnetūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Inga Ļašenko
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Aija Zeidaka
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 27 777.78, tai skaitā ERAF daļa 90% EUR 25 000 apmērā un RTU līdzfinansējums EUR 2 777.78 apmērā.
Projekta kopsavilkums:

Pojekts piedāvā izstrādāt jauna veida slēgto kamuflažas kostīmu no viedā tekstilmateriāla.
Tādu kostīmu ražošana ļaus ievērojami samazināt silta maskējama objekta redzamību infrasarkanā starojuma diapazonā, kā arī pārvērst siltuma enerģiju elektriskajā enerģijā un akumulēt to uzlādēšanas ierīcē. Jauna tipa tekstilmateriāla ražošanā, tāda, kurš saglabā siltuma apmaiņu, gaisa cirkulāciju un ir gaisa caurlaidīgs, tiks izmantoti termoelektriskie Peltjē elementi. Tāda tekstilmateriāla konstrukcija militāro formu ražošanā tiks pielietota pirmo reizi un tā ļaus efektīvi noslēpt objektu, padarot to neredzamu termovizora viļņa garumu darba diapazonā, pateicoties kontrolējamam siltuma apmaiņas procesam, kā arī pateicoties tehnoloģiskam risinājumam kā siltuma enerģiju pārveidot elektriskajā enerģijā. Materiāla konstrukcijas un kostīma nestandarta tehnoloģiskais risinājums (TRL 6), kā arī zināmo zinātnisko publikāciju analīze, ļauj apgalvot, ka produkts ir inovatīvs un konkurētspējīgs Eiropas tirgū. Kā priekšrocību var atzīmēt arī faktu, ka tekstilmateriālu ir iespējams ražot Latvijā un izgatavot no tekstilmateriāla apģērbu, kuru piedāvāt  kā konkurētspējīgu produktu Eiropas tirgū..
Piedāvātais risinājums:
Jaunais kompleksais trīs slāņu materiāls, būs ar visaugstāko inovatīvo līmeni, universālāks, vienkāršāks ražošanā, lētāks, stabilāks ekspluatācijā salīdzinājumā ar esošiem līdzīga veida materiāliem. Tiks sagatavots jauna produkta skaitliskais modelis, lai paātrinātu eksperimentālas pārbaudes procesu. Intelektuālais īpašums pieder Rīgas Tehniskajai universitātei, autori zinātnieki no Rīgas Tehniska universitāte.

Energoefektivitātes paaugstināšana, kas ietver jaunu materiālu radīšanu, ražošanas procesu optimizāciju, tehnoloģisko jauninājumu ieviešanu, alternatīvo energoresursu izmantošanu u.c. risinājumus.  

 Aktivitātes projekta īstenošanas 1.posmā:
1. Jauna veida slēgto kamuflažas kostīmu izgatavošanas no viedā tekstilmateriāla. Komercializācijas plāna izstrāde.

2.Jauna veida slēgto kamuflažas kostīmu no viedā tekstilmateriāla Tehniski  ekonomiskā pamatojuma izstrāde.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Tehniski ekonomiskās priekšizpēte.
Komercializācijas stratēģijas izstrāde.
Publicēts RTU mājas lapā: 01.04.2020.

Universitāte

_