Projekts

.
.
Radiācijas tehnoloģiju un drošības biomedicīnas un materiālu zinātnē kompetenču stiprināšana
Projekta nosaukums: Radiācijas tehnoloģiju un drošības biomedicīnas un materiālu zinātnē kompetenču stiprināšana
Projekta īsais nosaukums: SAEA LU-RTU projekts
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: LAT0004
RTU Projektu reģistra numurs: 4314
Struktūrvienība: Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts
Finansējošais fonds: Starptautiskā Atomenerģijas Aģentūra – SAEA
RTU loma projektā: projekta partneris
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.01.2020.
Projekta noslēguma datums: 31.12.2021.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Starptautiskā Atomenerģijas Aģentūra (SAEA)
Projekta kopējais finansējums:
2020. gads - 75050 EUR, 2021. gads - 75750 EUR
Naudas plūsmu, t.sk. iepirkumu veikšanu, nodrošina Latvijas Universitāte
Projekta kopsavilkums:

Uzlabot kompetenci un infrastruktūru, lai nodrošinātu apmācību radiācijas tehnoloģiju un drošības jomā Latvijā.
Projekta ilgtspēju nodrošinās tā rezultātu izmantošana LU plānotajās attīstības aktivitātēs un sadarbības aktivitātes, kuras LU īstenos ar savām partnerinstitūcijām Latvijā, pamatojoties uz jau noslēgtajiem līgumiem. Izstrādātie akadēmiskie studiju kursi tiks integrēti studiju programmās Latvijas Universitātē un Rīgas Tehniskajā universitātē un iegūtas kompetences, kas tālāk nodotas abu augstskolu studentiem un darbiniekiem arī pēc projektu īstenošanas. Iegādāto aprīkojumu izmantos arī studentu un darbinieku tālākizglītībai, kā arī turpmākajām pētniecības darbībām. Ārpus projekta tiks īstenota partnerība starp LU un RTU radiācijas tehnoloģiju, mērījumu un radiācijas drošības jomā.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Projekta iecerē aprakstīto aktivitāšu īstenošanas sadalījums sadarbības partneriem:
Aktivitāte atbilstoši projekta iecerei un Partneru ieguldījuma apraksts LU/ RTU
1.1.1 Projekta uzsākšanas sanāksme LU/ RTU - Visi dalībnieki /Visi dalībnieki
1.1.2 Komandas apraksts LU/ RTU - Visi dalībnieki/ Visi dalībnieki
1.1.3 Projekta īstenošanas plāns LU/ RTU - Visi dalībnieki/ Visi dalībnieki
1.1.4 Progresa sanāksmes LU/ RTU -/Visi dalībnieki / Visi dalībnieki
2.1.1 Darbinieku apmācība SAEA par radiācijas tehnoloģijām un mērījumiem LU/ RTU - 1-2 darbinieki /1-2 darbinieki
2.1.2 Apmācība zinātniskā institūcijā par radiācijas tehnoloģijām un mērījumiem LU/ RTU -1-2 darbinieki /1-2 darbinieki
2.1.3 Zinātniskā vizīte SAEA Seibersdorfas laboratorijās LU/ RTU - 2/0 -
2.1.4 Dalība konferencēs LU/ RTU -1/0 -
2.1.5 Apmācības kursu organizācija par Radiācijas tehnoloģijām un mērījumiem Latvijā (ekspertu misija) LU/ RTU - Visi darbinieki /Visi darbinieki
2.1.6 Zinātniskā publikācija Radiācijas Tehnoloģiju un mērījumu jomā LU/ RTU -1 publikācija /0-
2.1.7 Apmācības kursu izstrāde Radiācijas Tehnoloģiju un Mērījumu jomā LU un RTU studentiem LU/ RTU -3 - 4 kursu apraksti/ 2-3 kursu apraksti
2.1.8 Praktiskās apmācības radiācijas mērījumu jomā metodikas apmācības kursi Latvijā (ekspertu misija) LU/ RTU - Visi dalībnieki /Visi dalībnieki
2.2.1 Gamma spektrometra iegāde radioinuklīdu identifikācijai LU/ RTU - Iekārtas turētājs /Piekļuves iespējas
2.2.2 Alfa starotāju virsmas piesārņojuma radiometra iegāde LU/ RTU - Iekārtas turētājs /Piekļuves iespējas
2.2.3 Kalibrācijas standartu iegāde LU/ RTU -Materiālu turētājs /Piekļuves iespējas
2.2.4 Medicīniskas rentgenstaru iekārtas un fantomu iegāde LU/ RTU - Piekļuves iespējas /Iekārtu turētājs
3.1.1 Apmācībā SAEA par radiācijas drošību LU/ RTU - 2 darbinieki /1 darbinieks
3.1.2 Apmācības kursi par radiācijas drošības apmācībās metodiku Latvijā (ekspertu misija) LU/ RTU - Visi dalībnieki /Visi dalībnieki
3.1.3 Dalība konferencē LU/ RTU -1/0 dalībnieks -
3.1.4 Zinātniska publikācija radiācijas drošības jomā LU/ RTU -1 publikācija/0 -
3.1.5 Apmācības kursu izstrāde radiācijas drošības jomā LU/ RTU -1-2 kursu apraksts /1 kursa apraksts
Sadarbības partneris:
  • Latvijas Universitāte
Publicēts RTU mājas lapā: 20.04.2020.

Universitāte

_