Projekts

.
.
Tiešsaistes dzeramā ūdens kvalitātes monitoringa un agrīnās brīdināšanas sistēma – WATSON
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Tiešsaistes dzeramā ūdens kvalitātes monitoringa un agrīnās brīdināšanas sistēma – WATSON
Projekta īsais nosaukums: WATSON
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: KC-PI-2020/21
RTU Projektu reģistra numurs: 4311
Struktūrvienība: Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija
Projekta administrētājs: Projektu ieviešanas un koordinācijas nodaļa
Finansējošais fonds: ERAF, 1.2.1.2. “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.04.2020.
Projekta noslēguma datums: 30.09.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Latvijas investīciju un attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Sandis Dejus
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Esmeralda Atroška
Projekta kopējais finansējums:
Projekta 1.posma kopējās attiecināmāsizmaksas EUR 27 000 t.sk. ERAF līdzfinansējums 90% - 24 300 EUR un RTU līdzfinansējums 2 700 EUR
Projekta kopsavilkums:

WATSON projekta mērķis ir tiešsaistes dzeramā ūdens kvalitātes monitoringa un agrīnās brīdināšanas sistēmas komercializēšana, izstrādājot inovatīvu, pilnībā funkcionālu tiešsaistes dzeramā ūdens kvalitātes monitoringa sistēmas prototipu, izvērtējot izstrādātās sistēmas licenzēšanas un pārdošanas iespējas esošajā tirgū.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Tehniskās un ekonomiskās priekšizpētes veikšana
2.Komercializācijas stratēģijas izstrāde.
Publicēts RTU mājas lapā: 01.04.2020.

Universitāte

_