Projekts

.
.
Konverģento šķiedru optisko piekļuves tīklu modelēšana
Projekta nosaukums: Konverģento šķiedru optisko piekļuves tīklu modelēšana
Projekta īsais nosaukums: MODEL-FOAN
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.2/VIAA/3/19/406
RTU Projektu reģistra numurs: 4300
Struktūrvienība: Telekomunikāciju institūts
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.05.2020.
Projekta noslēguma datums: 30.04.2023.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Vjačeslavs Bobrovs
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Lauris Bisenieks
Projekta kopējais finansējums:
133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85%), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10%) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5%).
Projekta kopsavilkums:

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Inna Kurbatska

Pētniecības pieteikuma zinātniskais mērķis ir definēt prasības konverģento šķiedru optisko piekļuves tīklu elementiem un paplašināt eksistējošo šķiedru optisko pārraides sistēmu simulācijas programmatūru iespējas ar jaunajiem, konverģentiem piekļuves tīkliem aktuālajiem modeļiem.

Projekta pieteikuma vispārīgai mērķis ir attīstīt jaunās zinātnieces prasmes šķiedru optisko pārraides sistēmu (turpmāk, ŠOPS) modelēšanā, kā arī tiks palielināta zinātniska kapacitāte, gūstot jauno pieredzi saistībā ar ŠOPS modelēšanu un eksperimentālo realizāciju, kas tiks iegūta projektā paredzēto starptautisko konferenču, apmācību un ārvalstu mobilitāšu laikā. Līdz ar to Rīgas Tehniskajā Universitātē (turpmāk, RTU) pieaugs jauno zinātnieku skaits, kuri ir pilnveidojuši savu kompetenci, tādējādi nodrošinot pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu RTU.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Projekta galvenās darbības un aktivitātes ir sekojošās: konverģento optisko piekļuves tīklu realizācijas iespēju izpēte, ietekmējošo faktoru robežu noteikšana, kā arī pārraides sistēmas elementu un/vai funkcionālo bloku modeļu izstrāde, novērtējums un pielietojums konverģenta šķiedru optiskā piekļuves tīkla izpētei.
Pētījumā ir paredzēts izmantot nozarē atzīto VPI Design Suite simulācijas programmatūru un paplašināt tajā pieejamo elementu klāstu ar modeļiem, kas būs balstīti uz zinātniekiem, ražotājiem un tīkla operatoriem pieejamajiem datiem, kā rezultātā nodrošinot efektīvo gala patērētāju prasības apmierinošo tīklu risinājumu izstrādi.
Publicēts RTU mājas lapā: 01.05.2020.

Universitāte

_