Projekts

.
.
Mūsdienu informācijas sistēmas pilsētvides reģenerācijā
Projekta nosaukums: Mūsdienu informācijas sistēmas pilsētvides reģenerācijā
Projekta īsais nosaukums: UISUR
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: LV-LT-TW/2020/12
RTU Projektu reģistra numurs: 4296
Struktūrvienība: Pilsētplānošanas centrs
Projekta administrētājs: Pilsētplānošanas centrs
Finansējošais fonds: Latvijas - Lietuvas - Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonds
RTU loma projektā: projekta partneris
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 02.01.2020.
Projekta noslēguma datums: 30.12.2022.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Sandra Treija
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Alisa Koroļova
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējais finansējums ir 54 505.80 EUR (60 000.00 USD)
Projekta kopsavilkums:

Projekts rezultēsies ieguldījumā fundamentālo pētījumu jomā. Projekta vispārējais mērķis ir izveidot teorētisko ietvaru, kas skaidro savstarpējo saikni starp pilsētvides reģenerāciju un jauno informācijas tehnoloģiju izmantošanu, to savstarpējo ietekmi. Tas veidos pamatu iespējamo praktisko risinājumu izstrādei nākotnē.

Projekta pirmā gada laikā tiks apkopota informācija un veikta analīze par pilsētvides kvalitāti partneru izvēlētajās teritorijās Latvijā, Lietuvā un Taivānā, nodefinējot nozīmīgākos urbānās dzīves vides kvalitātes problēmjautājumus. Tiks apzināta līdzšinējā prakse un pieredze izvēlētajās teritorijās Latvijā, Lietuvā un Taivānā jauno informācijas tehnoloģiju rīku izmantojumam pilsētvides reģenerācijas jomā. Tiks apkopota informācija par izmantoto jauno informācijas tehnoloģiju rīku mērķgrupām.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
2020. gada laikā tiek plānotas divas projekta dalībnieku tikšanās. Pirmā projektā tikšanās paredzēta Rīgā. Projekta tikšanas laikā notiks intensīvs darbs starptautiskajā grupā, progresa ziņojumi no Latvijas, Lietuvas un Taivānas projekta dalībnieku komandām, nākāmo soļu un uzdevumu apspriešana. Tikšanās piedalīsies vieslektors no Latvijas, lai pastāstītu izaicinājumiem saistītiem ar jauno tehnoloģiju izmantošanu pilsētvides reģenerācijai.
2020. gadā plānota uzstāšanas RTU Starptautiskajā zinātniskajā konferencē sekcijā Arhitektūra un pilsētplānošana, lai prezentētu projekta WP 2 darba pakas Latvijas piemēra rezultātus.
2020. gada rudenī paredzēta otrā projekta dalībnieku tikšanās Taivānā.
Tiks sagatavota zinātniskā publikācija balstoties uz projekta WP2 (State of art analysis) iegūtiem rezultātiem.
Sadarbības partneris:
  • Taivānas Nacionālā zinātņu un tehnoloģiju universitāte
  • Kauņas Tehniskā universitāte
Publicēts RTU mājas lapā: 02.01.2020.

Universitāte

_