Projekts

.
.
Stikla/oglekļa šķiedru hibrīdo plānslāņu laminātu termo-mehāniskās darbības analīze daudzfunkcionāliem pielietojumiem
Projekta nosaukums: Stikla/oglekļa šķiedru hibrīdo plānslāņu laminātu termo-mehāniskās darbības analīze daudzfunkcionāliem pielietojumiem
Projekta īsais nosaukums: -
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.2/VIAA/3/19/408
RTU Projektu reģistra numurs: 4288
Struktūrvienība: Materiālu eksperimentālās mehānikas zinātniskā laboratorija
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
RTU loma projektā: vadošais partneris
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.04.2020.
Projekta noslēguma datums: 31.03.2023.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Andrejs Krasņikovs
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Lauris Bisenieks
Projekta kopējais finansējums:
133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85%), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10%) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5%).
Projekta kopsavilkums:

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Romāns Petričenko

Pētniecības pieteikuma vispārīgais mērķis ir attīstīt pēcdoktoranta prasmes un palielināt tā zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jauno zinātnieku karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās, kā arī pēcdoktoranta pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu.

Pētniecības pieteikuma zinātniskais mērķis ir izpētīt stikla/oglekļa šķiedru hibrīdo plānslāņu laminātu termo-mehānisko darbību daudzfunkcionālos pielietojumos, kuros laminātu slāņi vienlaicīgi pilda mehāniskās slodzes uzņemšanas un termiskās funkcijas.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Galvenās pētniecības pieteikuma darbības ir plānslāņu hibrīdo laminātu izgatavošana, to eksperimentāla pārbaude pie vienlaicīgas mehāniskas un termiskas slodzes, to darbības modelēšana pie dažādām mehānisko un termisko slodžu kombinācijām kā arī rezultātu izplatīšana un publicēšana.
Projekta ietvaros tiks īstenota mobilitātes/apmācības programma, kuras rezultātā tiks apmeklētas 3 ārvalstu zinātniski pētnieciskās institūcijas, kur tiks iegūtas nepieciešamās iemaņas hibrīdo plānslāņu laminātu ražošanā, būs pieeja augstas izšķirtspējas mēraparatūrai kā arī notiks pieredzes apmaiņa eksperimentālo pārbaužu un modelēšanas veikšanā.
Sadarbības partneris:
  • Lulea Tehnoloģiju universitāte
Publicēts RTU mājas lapā: 02.02.2018.

Universitāte

_