Projekts

.
.
Jaunas koncepcijas izstrāde zema energopatēriņa ēku būvniecībai no ekoloģiskiem būvmateriāliem
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Jaunas koncepcijas izstrāde zema energopatēriņa ēku būvniecībai no ekoloģiskiem būvmateriāliem
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/19/A/017
RTU Projektu reģistra numurs: 4255
Struktūrvienība: Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedra
Projekta administrētājs: Projektu ieviešanas un koordinācijas nodaļa
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi”
RTU loma projektā: vadošais partneris
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.04.2020.
Projekta noslēguma datums: 31.03.2023.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Diāna Bajāre
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Esmeralda Atroška
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējais finansējums ir 645 345.85 EUR, projekta RTU daļas finansējums ir 381 047,30 EUR
Projekta kopsavilkums:

Projekts ir ar saimniecisko darbību nesaistīts un tiek realizēts sadarbībā ar komersantu, ievērojot efektīvas sadarbības nosacījumus, lai apmainītos ar zināšanām/ tehnoloģijām Projekta mērķa sasniegšanai. Projektā paredzēts veikt gan rūpniecisko pētījumu, gan eksperimentālo izstrādi. Pētniecība ietvers šādu darbību veikšanu:


  • Inovatīvu siltumizolācijas materiālu izstrāde no dabiskam šķiedrām ar uzlabotam siltumtehniskam īpašībām;
  • Racionāla 3D modeļa izveide zemas emisijas mājai, kas būvēta no atjaunojamiem resursiem – koksnes un dabisko šķiedras materiāliem;
  • Efektīvāko inžerniertīklu risinājumu izvēle ekoloģiskai ēkai, kas būvēta no atjaunojamiem dabas resursiem;
  • Mikroklimata pētījumi zema enerģijas ēkām, kas būvētas no ekoloģiskiem būvmateriāliem;
  • Ekoloģiskas un energoefektīvas atvieglotas koka konstrukcijas ēkas dzīves cikla aprēķins;
  • Sabiedrības viedokļa izpēte par tās gatavību atbalstīt "zaļās domāšanas" veidu, atkritumu otrreizēju izmantošanu, atjaunojamo energoresursu lietošanu ikdienas vajadzībām un ekoloģisko būvniecību.
Sagaidāmais rezultāts:
- oriģināli zinātniskie raksti;
- produkta prototipi;
- patenta pieteikums;
- citi rezultāti, kas papildina pētījuma rezultātus.

Projekta īstenošanas vieta:
RTU - Rīga, Ķīpsalas iela 6;
SIA “WWL Houses” - Jelgavas iela 27, Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas nov.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Jaunu siltumizolācijas materiālu izstrāde no dabiskā šķiedrām ar uzlabotām siltumtehniskām īpašībām (jaunu prototipu un produktu izstrāde)
2. Optimāla 3D modeļa izstrāde energoefektīvai un ekoloģiskai ēkai, kuras būvniecībai un energoapgādei izmantoti atjaunojamie dabas resursi.
3. Efektīvu inženiersistēmu atlase ekoloģiskās ēkas funkcionalitātes nodrošināšanai (atjaunojamie energoresursi).
4. Mikroklimata analīze energoefektīvai ēkai, kas būvēta no vietējiem atjaunojamajiem resursiem.
5. Ekoloģiskās un energoefektīvās ēkas dzīves cikla aprēķins.
6. Sabiedrības viedokļa izpēte par ekoloģisko būvniecību, atjaunojamajiem resursiem utt.
7. Jaunas koncepcijas vadlīniju izstrāde "Jauna koncepcija gandrīz nulle enerģijas patēriņa ēku būvniecībai no ekoloģiskiem un atjaunojamajiem dabas resursiem".
Publicēts RTU mājas lapā: 01.04.2020.

Universitāte

_