Projekts

.
.
Mākslīgā apgaismojuma projektēšana fikocianīna ražošanai burbuļu kolonnas fotobioreaktorā
Projekta nosaukums: Mākslīgā apgaismojuma projektēšana fikocianīna ražošanai burbuļu kolonnas fotobioreaktorā
Projekta īsais nosaukums: -
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.2/VIAA/3/19/427
RTU Projektu reģistra numurs: 4233
Struktūrvienība: Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.02.2020.
Projekta noslēguma datums: 31.01.2023.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Juris Vanags
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Lauris Bisenieks
Projekta kopējais finansējums:
133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85%), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10%) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5%)
Projekta kopsavilkums:

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Agnese Stunda-Zujeva

Projekta mērķis ir attīstīt jaunā zinātnieka prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jauno zinātnieku karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, kā arī pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu. Pēcdoktorants projekta laikā pētniecības kompetences pilnveidos, apmeklējot vismaz 6 augsta līmeņa zinātniskās konferences, kurās prezentēs savus pētījumu rezultātus (>6 prezentācijas un tēzes), iepazīsies un diskutēs ar citiem nozares profesionāļiem, kā arī vismaz 3 mēnešus pavadīs ārzemju mobilitātē praktiski līdzdarbojoties un pārņemot pasaules vadošo mikroaļģu pētnieku pieredzi fotobioreaktoru projektēšanā un ekspluatācijā laboratorijas un pilotražošanas mērogā, un izstrādās vismaz 3 augsta līmeņa publikācijas, kā arī pilnveidos komunikācijas prasmes skaidrojot pētījuma rezultātus plašākai sabiedrībai RTU mājaslapā, sociālajos tīklos un piedaloties dažādos pasākumos.

Pētījuma zinātniskais mērķis ir izveidot efektīvu mākslīgā apgaismojuma režīmu Arthrospira kultivēšanai burbuļu kolonnas fotobioreaktorā (PBR). Arthorspira ir mikroaļģe, kas komerciālos pārtikas produktos pazīstama ar nosaukumu spirulīna.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Galvenās aktivitātes 1) divu stadiju gaismas režīma izpēti atbilstoši biomasas pieauguma un fikocianīna sintēzes stadijām, nakts apgaismojuma ietekmi periodiskas kultivēšanas apstākļos. 2) Mērogošanu uz burbuļu kolonnas PBR pusperiodisku procesu. PBR ar iekšējo LED apgaismojumu izstrādi. 3) Arthrospira ilgtermiņa adaptāciju dažādiem apgaismošanas režīmiem noteikšanu.
Publicēts RTU mājas lapā: 01.02.2020.

Universitāte

_