Projekts

.
.
Lokāli organizētas pārmaiņas ilgtspējīgā pilsētvidē
Projekta nosaukums: Lokāli organizētas pārmaiņas ilgtspējīgā pilsētvidē
Projekta īsais nosaukums: LOTUS
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2019-1-DE01-KA203-004973
RTU Projektu reģistra numurs: 4213
Struktūrvienība: Pilsētplānošanas centrs
Projekta administrētājs: Pilsētplānošanas centrs
Finansējošais fonds: ERASMUS+
RTU loma projektā: projekta partneris
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.09.2019.
Projekta noslēguma datums: 31.08.2022.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: German Academic Exchange Service
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Sarmīte Barvika
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējas budžets ir 324 330.00 EUR, t.sk. projekta RTU daļa 28 915.00 EUR
Projekta kopsavilkums:

Projekta LOTUS mērķis ir izstrādāt instrumentus, kas nepieciešami augstākās izglītības pasniedzējiem, lai izpildītu šo lomu, izstrādājot interaktīvu mācību programmu, kas Eiropas nākamajiem pilsētu plānotājiem, arhitektiem un administratīvajam personālam ļaus virzīt kopienas uz zaļāku nākotni un veiksmīgās idejas pārnest nacinālā un pārrobežu kontekstā.

Projekta partneri izstrādās mācību programmu (“Pilsētu enerģija un klimata pārvaldība un plānošana”), kas tiks piemērota dažādās studiju jomās, kas saistītas ar pilsētas vai enerģijas plānošanu. Lai atvieglotu nacionālās pieredzes pārnesi, partneri sasaistīs savas individuālās programmas un studentus starpdisciplinārā studentu konferencē par šo tēmu. Grozot un izceļot  kopīgo mācību programmu, partneri izstrādās izglītojošu pilsētas plānošanas lomu spēli, kurā studenti un skolotāji varēs pārbaudīt un ieviest jaunas enerģijas koncepcijas dinamiskā satvarā. Lai izveidotu  lomu spēli un regulāru mācīšanu ar reālās pasaules scenārijiem, partneri izstrādās pieredzes, labas prakses, administratīvo procesu katalogu, pamatojoties uz vietējo pieredzi pilsētu enerģētikā un klimata plānošanā visā Eiropā, lai pārbaudītu un atvieglotu gūto mācību pārnesamība pašreizējā un nākotnē.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Semināri, pētniecība, mācību programmas, veiksmīgās prakses kataloga un pedagoģiskās lomu spēles izstrāde, lomu spēles aprobēšana un ieviešana partneru institūcijās, u.c.
Sadarbības partneris:
  • Kēlas Lietišķo zinātņu universitāte
  • Turīnas Tehniskā universitāte
  • LOGIVILLE
  • Parīzes Universitāte - Est Marne-la-Vallée
  • Rietumbohēmijas Universitāte
Publicēts RTU mājas lapā: 01.11.2019.

Universitāte

_