Projekts

.
.
Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra energoefektivitātes paaugstināšana Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā.
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra energoefektivitātes paaugstināšana Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā.
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 4.2.1.2/19/I/020
RTU Projektu reģistra numurs: 4179
Struktūrvienība: Infrastruktūras attīstības departaments
Finansējošais fonds: ERAF, 4.2.1.2. “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 23.03.2020.
Projekta noslēguma datums: 22.05.2021.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Iveta Putniņa
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējās izmaksas EUR 1 166 401.04, t.sk. EUR 1 166 401.04 attiecināmās izmaksas (ERAF finansējums 85% - EUR 991 440.88 un valsts budžeta finansējums 15% - EUR 174 960.16).
Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis ir – paaugstināt energoefektivitāti Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra ēkā Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā. 
Projekta ietvaros, lai paaugstinātu ēkas energoefektivitāti, tiks īstenoti konkrēti pasākumi: 
1) Logu un durvju nomaiņa; 
2) Ārsienu siltināšana; 
3) 5.stāva, ēku pārejas un lielo auditoriju jumta siltināšana un virsgaismu aizbūvēšana. 

Projekta īstenošanas termiņš – 14 mēneši. 

Projekta plānotie rezultāti - nosiltinātas ēkas ārsienas, nomainīti logi un durvis, nosiltināts ēkas piektā stāva, ēku pārejas un lielo auditoriju jumts, aizbūvētas un nosiltinātas virsgaismas. 
Plānotie sasniedzamie rādītāji - apkures enerģijas patēriņš 66.1 kWh/m2 gadā. 
Projekta sasniedzamie rezultāti atbilst izvirzītajiem projekta nosacījumiem: 
1) siltumenerģijas ietaupījums nav mazāks kā 30% gadā no ēkas energosertifikātā aprēķinātā siltumenerģijas patēriņa pirms projekta īstenošanas; 
2) siltumenerģijas patēriņš apkurei ēkā nepārsniedz 90 kWh/m2. 

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Projekta ietvaros, lai paaugstinātu ēkas energoefektivitāti, tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Autoruzraudzība.
2. Būvuzraudzība.
3. Būvdarbi:
1) Logu un durvju nomaiņa;
2) Ārsienu siltināšana;
3) 5.stāva, ēku pārejas un lielo auditoriju jumta siltināšana un virsgaismu aizbūvēšana.
Projektā paveiktais periodā 23.03.2020. - 23.06.2020.:

2020. gada 23.martā tika parakstīta Vienošanās Nr. 4.2.1.2/19/I/020 par projekta “Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra energoefektivitātes paaugstināšana Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā” īstenošanu.

Projekta nosaukums: “Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra energoefektivitātes paaugstināšana Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā”
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 4.2.1.2/19/I/020
RTU PVS ID: 4179
Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte
Projekta administrētājs: Rīgas Tehniskās universitātes Infrastruktūras attīstības departaments
Darbības programma un pasākums: darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”
Projekta īstenošanas periods: 2020. gada 23.marts – 2021. gada 22.maijs.
Projekta finansējums: kopējās izmaksas EUR 1166401.04 (tajā skaitā ERAF finansējums EUR 823114.50, valsts budžeta finansējums EUR 145255.50 un RTU papildfinansējums EUR 198031.04 )
Projekta mērķis: paaugstināt energoefektivitāti Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra ēkā Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā.
Projekta ietvaros plānotās aktivitātes:
1.      Būvuzraudzība.
2.      Autoruzraudzība
3.      Būvdarbi:
a.       Logu un durvju nomaiņa,
b.      Ārsienu siltināšana,
c.       5.stāva, ēku pārejas un lielo auditoriju jumta siltināšana un virsgaismu aizbūvēšana.
Projekta īstenošanas vieta: Ķīpsalas iela 6A, Rīga.
Par projektu atbildīgais: Infrastruktūras attīstības departamenta direktors Ivars Geidāns.
Projekta vadītāja: Infrastruktūras attīstības departamenta projektu vadītāja Iveta Putniņa.
Publicēts RTU mājas lapā: 27.04.2020.

Universitāte

_