Projekts

.
.
Prototipa izveide kontroles dienestu un finanšu regulatoru pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī privātā sektora klientu portfeļu pārvaldībai
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Prototipa izveide kontroles dienestu un finanšu regulatoru pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī privātā sektora klientu portfeļu pārvaldībai
Projekta īsais nosaukums: Pētījums Nr. 1.9
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.2.1.1/18/A/003
RTU Projektu reģistra numurs: 4166/2019
Struktūrvienība: Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedra
Finansējošais fonds: ERAF 1.2.1.1. “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”
RTU loma projektā: projekta partneris
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.05.2019.
Projekta noslēguma datums: 31.03.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Ingars Eriņš
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējais finansējums ir 43 006.00 EUR
Projekta kopsavilkums:

Pētījuma mērķis ir projekta ietvaros izveidot digitalizējamu modeli un tam atbilstošu IT risinājuma prototipu, kas nodrošina savlaicīgu un efektīvu datu pārvaldību, finanšu regulēšanas, kontroles un privātā sektora klientu portfeļu pārvaldībai.
Pētījums “Uzņēmējdarbības vides modelēšanas metožu, finanšu konceptu, datu analītikas metožu un matemātisko algoritmu izvērtējums;
Modeļa izstrāde. Pēc iepriekšējā aktivitātēm gūtajiem secinājumiem un izvēlētajām metodēm un algoritmiem, tiks veikta modeļa izstrāde. Modeļa izstrādē tiks izmantota projektēšanas zinātnes pētniecības metode (design science research), kas paredz problēmas identificēšanu un tās risinājuma izstrādi.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1.aktivitāte. Uzņēmējdarbības vides modelēšanas metožu, finanšu konceptu, datu analītikas metožu un matemātisko algoritmu izvērtējums;
2.aktivitāte. Modeļa izstrāde.
Sadarbības partneris:
  • SIA "IT kompetences centrs"
  • SIA "Lursoft IT"
Publicēts RTU mājas lapā: 28.06.2019.

Universitāte

_