Projekts

.
.
Tradicionālu pultrūzijas procesu efektivitātes uzlabošana
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Tradicionālu pultrūzijas procesu efektivitātes uzlabošana
Projekta īsais nosaukums: TPPEU
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/18/A/053
RTU Projektu reģistra numurs: 4123
Struktūrvienība: Kompozītu materiālu un konstrukcijas katedra
Projekta administrētājs: Projektu ieviešanas un koordinācijas nodaļa
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi”
RTU loma projektā: vadošais partneris
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.04.2019.
Projekta noslēguma datums: 31.03.2022.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Jevgenijs Barkanovs
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Inga Misiņa
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas EUR 639 498,00, t.sk. ERAF līdzfinansējums 92.5% EUR 591 535.65 apmērā un līdzfinansējums EUR 47 962.35, RTU kopējais plānotais finansējums 445 968 EUR, t.sk. ERAF līdzfinansējums 92.5% EUR 412 520.40 apmērā un RTU līdzfinansējums EUR 33 447.60
Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis ir tradicionālu pultrūzijas procesu efektivitātes uzlabošana ar to optimizāciju un darba kartes izstrādi, jaunu efektīvu enerģijas avotu pielietošanu un inovatīvu pultrūzijas procesu izstrādi ievērojami samazinot ražošanas soļu skaitu.  Projekta rezultāti tiks vērsti, lai tautsaimniecības nozares varētu veiksmīgāk :
- izstrādāt produktus ar augstu pievienoto vērtību,
- veidot  produktīva inovāciju sistēmu, 
- veikt  energoefektivitātes paaugstināšanu.
Augstās kvalitātes pultrūdēti profili ar aizsargpārklājumiem, kuri nodrošina kompozītiem specifiskās īpašības, tādas kā korozijas izturība agresīvās vidēs, uguns izturība vai uzlabotas virsmas īpašības, ir produkti ar augstu pievienoto vērtību, kas veicina vieglo kompozītmateriālu izmantošanu dažādās jomās: aeronautikā, automobiļu un kuģu būvē, būvniecībā un citās.
Inovatīvi in-line pultrūzijas procesi bez gaistošo organisko vielu savienojumu un mazu daļiņu emisijas, kas tiks izstrādāti projekta ietvaros, ir produktīvas inovāciju sistēmas, kas nodrošina ievērojamu pārklātu pultrūdētu profilu izmaksu samazināšanu līdz 35% pateicoties dažādu ražošanas etapu, tādu kā formēšana, polimerizācija, virsmas sagatavošana un pārklājuma uznešana, apvienošanai viensoļa procesā.
Energoefektivitātes paaugstināšana līdz 30% projektā tiks sasniegta ar tradicionālu pultrūzijas procesu optimizāciju un darba kartes izstrādi, kā arī ar jaunu efektīvu sildīšanas avotu, tādu kā mikroviļņu sildīšana, izmantošanu tradicionālu, ar augstiem siltuma zudumiem raksturojamu elektrisko sildītāju, vietā.
Kopumā projekts radīs jaunās zināšanas Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai tādās svarīgās rūpniecības nozarēs kā kompozītu materiālu un kompozītu materiālu konstrukciju ražošana, būvniecība, transports un infrastruktūra, un attīstīs zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitālu RTU.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Ar saimniecisku darbību nesaistīta rūpniecisko pētījumu ietvaros tiek plānotas sekojošās galvenās aktivitātes:
* tradicionālu pultrūzijas procesu optimizācija un darba kartes izstrāde izmantojot optimizācijas rezultātus;
* jaunu efektīvu sildīšanas avotu pielietošana elektriskās pretestības vietā;
* ātru, automatizētu un viedo ražošanas procesu izstrāde, ievērojami samazinot ražošanas soļu skaitu;
* oriģinālu zinātnisko rakstu sagatavošana.
Sadarbības partneris:
  • Juvitek SIA
Publicēts RTU mājas lapā: 10.06.2019.

Universitāte

_