Projekts

.
.
Cities & Rail: Increasing potentials for Smart & Just Cities
Projekta nosaukums: Cities & Rail: Increasing potentials for Smart & Just Cities
Projekta īsais nosaukums: Cities&Rail
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 4054
RTU Projektu reģistra numurs: 4054/2018
Struktūrvienība: Arhitektūras fakultāte
Projekta administrētājs: Zinātniskās darbības projektu nodaļa
Finansējošais fonds: Swedish Institute Baltic Sea Cooperation Seed Money
RTU loma projektā: projekta partneris
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.11.2018.
Projekta noslēguma datums: 31.10.2019.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Svenska institutet
Projekta zinātniskais vadītājs: Uģis Bratuškins
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Madara Vāciete
Projekta kopējais finansējums:
49 675,90 EUR
Projekta kopsavilkums:

This project aims to explore how BSR cities can optimise and utilise the potential of new investment in regional railroad network, regarding both sustainability and equality aspects of mobility.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Several large rail infrastructure investments are ongoing in the countries around the Baltic Sea. We propose an exploration of sustainability and equality aspects of these investments in
collaboration of Swedish, Estonian and Latvian partners. While the project will be led by academic institutions, it will involve important stakeholders, such as regional and city policymakers,
regional and city transport companies, urban planners and architects, and various society groups
Sadarbības partneris:
  • Karaliskais tehnoloģiju institūts
Publicēts RTU mājas lapā: 25.03.2019.

Universitāte

_