Projekts

.
.
Pret augsta ātruma daļiņu ietekmi materiālu aizsargājošo īpašību izvērtēšanas metodes izstrāde un attīstība
Projekta nosaukums: Pret augsta ātruma daļiņu ietekmi materiālu aizsargājošo īpašību izvērtēšanas metodes izstrāde un attīstība
Projekta īsais nosaukums: PROTEC
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.2/VIAA/2/18/335
RTU Projektu reģistra numurs: 3886
Struktūrvienība: Pulvermateriālu zinātniskā laboratorija
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
RTU loma projektā: vadošais partneris
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 16.04.2019.
Projekta noslēguma datums: 15.04.2022.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Viktors Mironovs
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Lauris Bisenieks
Projekta kopējais finansējums:
133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85 %), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10 %) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5 %)
Projekta kopsavilkums:

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Yulia Usherenko

Pēcdoktorantūras pētniecības pieteikuma vispārīgais mērķis ir attīstīt pēcdoktoranta prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot karjeras uzsākšanas iespējas Rīgas Tehniskajā universitātē.

PROTEC projekta zinātniskais mērķis ir izpētīt un izstrādāt metodi, kā novērtēt materiālu aizsargājošās īpašības liela ātruma daļiņu ietekmē.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Pašreizējo šoka mijiedarbības metožu pārskats, prasību noteikšana
2. Identificēt jaunu tehnoloģiju prasības materiālu aizsargvielu novērtēšanai
3. Aizsargājošo materiālu paraugu testēšana izstrādes režīmā
Publicēts RTU mājas lapā: 16.04.2019.

Universitāte

_