Projekts

.
.
Netradicionāli betoni ar “gudro” stiegrojumu (NONCSR)
Projekta nosaukums: Netradicionāli betoni ar “gudro” stiegrojumu (NONCSR)
Projekta īsais nosaukums: NONCSR
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.2/VIAA/2/18/324
RTU Projektu reģistra numurs: 3852
Struktūrvienība: Mehānikas un mašīnbūves institūts
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.04.2019.
Projekta noslēguma datums: 31.03.2022.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Andrejs Krasņikovs
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Lauris Bisenieks
Projekta kopējais finansējums:
133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85%), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10%) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5%)
Projekta kopsavilkums:

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Vitālijs Lūsis

Pētniecības pieteikuma mērķis attīstīt jauno zinātnieku prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti. Attīstīt pēcdoktoranta karjeru un kompetenci. Projekta plānoto pētījumu ietvaros tiks iegūta nepieciešamā pieredze sadarbības institūcijās un zinātniskā kapacitāte starpdisciplināru pētījumu veikšanā. Secīgi īstenojot aktivitāšu ietvaros definētos uzdevumus, ir iespējams iegūt vēlamos rezultātus un sniegt zinātniski pamatotu informāciju un pieredzi palielinot pēcdoktoranta karjeras perspektīvas.

Pētījuma ietvaros tiks izstrādāti jaunie inovatīvie betoni ar netradicionāliem stiegrojumiem, kā arī tiks dotas rekomendācijas netradicionālo stiegrojumu (stikla, oglekļa, kompozīto šķiedru un citu) izgatavošanai, kā arī konstrukciju ar stiegrojumu sadalījumu izgatavošanai, kas samazina konstrukciju tilpumu un masu, kas veicina enerģijas ietaupījumu un ļaus attīstīt tā saucamās – „energoefektīvas būves” un konstrukcijas, kuru enerģijas patēriņš ir mazāks, līdz ar to veicot ieguldījumu klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumos, siltumnīcefekta gāzu emisiju. Pētījuma ietvaros tiek pilnveidota/-s tehnoloģija/-s, kas patērē mazāk energoresursus, nekā esošās, tirgū pieejama/-s tehnoloģija/-s. Šādas konstrukcijas atbilst jaunām energoefektivitātes prasībām veicinot „zaļo domāšanu un samazina ražošanā radīto atkritumu daudzumu.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Betons un betona konstrukcija ar stiegrojumu kurš nes slodzi un pilda sildelementa funkciju
2. Betons un betona konstrukcija ar vadāmo stiegrojuma koncentrāciju betonā
3. Betons un betona konstrukcija ar hierarhisko stiegrojumu
Publicēts RTU mājas lapā: 01.04.2019.

Universitāte

_