Projekts

.
.
Kontrolētas izdalīšanās antibakteriālo preparātu piegādes sistēmas uz kaulaudus aizvietojošu porainu biokeramisko materiālu bāzes
Projekta nosaukums: Kontrolētas izdalīšanās antibakteriālo preparātu piegādes sistēmas uz kaulaudus aizvietojošu porainu biokeramisko materiālu bāzes
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.2/VIAA/2/18/339
RTU Projektu reģistra numurs: 3784
Struktūrvienība: Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
RTU loma projektā: vadošais partneris
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.10.2018.
Projekta noslēguma datums: 30.09.2021.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Dagnija Loča
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Lauris Bisenieks
Projekta kopējais finansējums:
133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85%), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10%) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5%)
Projekta kopsavilkums:

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Līga Stīpniece

Pētniecības projekta zinātniskais mērķis ir nodrošināt inovatīvu augsti porainu kalcija fosfātu kaulu implantmateriālu multifunkcionalitāti – osteokonduktivitāti un antibakteriālo aktivitāti, modificējot ar tādiem antibakteriāliem preparātiem kā sudraba(I) un titāna(IV) joni un bakteriofāgi. Lai sasniegtu zinātnisko mērķi tiks sistemātiski un kompleksi pētītas un izvērtētas sakarības starp dažādu antibakteriālo preparātu kombinācijām un koncentrāciju, nesēju fizikālķīmiskajām īpašībām un bioloģisko saderību. Tādējādi tiks piedāvāta inovatīva, alternatīva pieeja implantu izraisītu infekciju profilaksei, izvairoties no mikroorganismu rezistences intensīvas veidošanās un rezistento formu straujās izplatības. Pētījums ir saistīts uz progresīvu materiālu izstrādi cilvēku veselības aprūpes uzlabošanas vajadzībām, kas nodrošinās tādu Viedās specializācijas stratēģijas (VSS) jomām kā viedie materiāli un tehnoloģijas, kā arī biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija attīstību.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Antibakteriālu augsti porainu CaP biokeramikas pamatņu izgatavošana un raksturojums
Mērķis: Piešķirt antibakteriālas īpašības augsti porainai CaP biokeramikai, modificējot ar dažādiem antibakteriāliem preparātiem.
2. Ar antibakteriāliem preparātiem modificētu augsti porainu CaP biokeramikas pamatņu antibakteriālā efektivitāte
Mērķis: Novērtēt ķīmisko (Ag(I) un Ti(IV) jonu) un bioloģisko (bakteriofāgu) preparātu antibakteriālo efektivitāti kombinācijā ar izvēlēto nesēju uz biomateriālu bāzes.
3. Ar antibakteriāliem preparātiem modificētu augsti porainu CaP biokeramikas pamatņu in vitro pētījumi
Mērķis: Veikt izstrādāto materiālu in vitro bioloģiskās aktivitātes, antibakteriālo vielu izdalīšanās profila un šķīdības testus simulētos apstākļos.
4. Rezultātu izplatīšana un sabiedrības informēšana
Mērķis: Nodot zināšanas starp pieteikuma iesniedzēju un partnerorganizācijām, attiecīgās zinātnes nozares pētniekiem un sabiedrību.
Sadarbības partneris:
  • Rīgas Stradiņa universitāte
  • Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte
  • Belgradas Universitāte
Publicēts RTU mājas lapā: 01.10.2018.

Universitāte

_