Projekts

.
.
Inovatīva dizaina prakse jauna, cirkulāra tekstilrūpniecības sektora izveidei
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Inovatīva dizaina prakse jauna, cirkulāra tekstilrūpniecības sektora izveidei
Projekta īsais nosaukums: Design4Circle
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2018-1-LV01-KA202-046977
RTU Projektu reģistra numurs: 3745/2018
Struktūrvienība: Dizaina tehnoloģiju institūts
Projekta administrētājs: Dizaina tehnoloģiju institūts
Finansējošais fonds: ERASMUS+
RTU loma projektā: vadošais partneris
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.12.2018.
Projekta noslēguma datums: 28.02.2021.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības un attīstības aģentūra
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Dana Beļakova
Projekta kopējais finansējums:
299 105,00
Projekta kopsavilkums:

Mājas lapas saite - https://design4circle.eu/
Mājas lapas saite - https://www.clustercollaboration.eu/profile-events/kickoff-meeting

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Lai sasniegtu projektā izvirzītos mērķus, projekta gaitā tiks īstenotas šādas aktivitātes:
1. Esošās labākās prakses un ekodizaina vajadzību analīze un aprites biznesa modeļa ieviešana tekstilrūpniecības nozarē.
2. Kopīgas mācību programmas satura definīcija.
3. Mācību materiālu izveide (teksts, video, foto).
4. Tiešsaistes MOOC platformas izveide, lai augšupielādētu apmācības kursus un validētu pārbaudes darbus.
Sadarbības partneris:
  • Gheorghe Asachi Jasi Tehniskā universitāte
  • ECORES SPRL
  • AGRUPACION EMPRESARIAL INNOVADORA DE FABRICANTES DE MUEBLES Y AFINES DE LA REGION DE MURCIA
  • Apavu tehnoloģiju centrs Portugālē CTCP
  • TEXTILE TRADE ASSOCIATION - TEXTILE CLUSTER
Publicēts RTU mājas lapā: 21.05.2019.

Universitāte

_