Projekts

.
.
Inovatīvie koksni imitējošie biomateriāli 3D drukai
Projekta nosaukums: Inovatīvie koksni imitējošie biomateriāli 3D drukai
Projekta īsais nosaukums: 3DPrintInn
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.5/ERANET/18/05
RTU Projektu reģistra numurs: 3623/2018
Struktūrvienība: Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra
Projekta administrētājs: Zinātniskās darbības projektu nodaļa
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.5. “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās”
RTU loma projektā: projekta partneris
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 03.09.2018.
Projekta noslēguma datums: 30.10.2021.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības un attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Sergejs Gaidukovs
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Baiba Matisone
Projekta kopējais finansējums:
RTU projekta kopējais finansējums ir 185 000.00 EUR
Projekta kopsavilkums:

3DPrintInn projekta mērķis ir izstrādāt jaunus, pilnīgi atjaunojamus biopolimēru materiālus 3D drukai. Šādi biomateriāli raksturosies ar koksni imitējošām īpašībām; un nākotnē varētu rast ļoti plašu pielietojumu dizaina un mēbeļu industrijas sektoros.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Galvenās projekta aktivitātes: biopolimēru materiāli tiek iegūti izmantojot lignocelulozes izejvielas, un tiek raksturoti testējot mehāniskās, termiskās, ekspluatācijas un tehnoloģiskās īpašības.
WP1. Vadība un koordinācija
WP2. Biopolimēru izejvielu dizains un pagatavošana
WP3. Drukas materiāla formulēšana un cietēšana
WP4. Drukas materiāla prototipēšana un validēšana
WP5. Izplatīšana un izmantošana
Sadarbības partneris:
  • Luksemburgas Zinātnes un tehnoloģiju institūts
  • SIA Mass Portal
Publicēts RTU mājas lapā: 28.09.2018.

Universitāte

_