Projekts

.
.
Daudzu robotu sistēmas industriālu telpu uzkopšanai
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Daudzu robotu sistēmas industriālu telpu uzkopšanai
Projekta īsais nosaukums: Daudzu robotu sistēmas industriālu telpu uzkopšanai
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: KC-PI-2017/57
RTU Projektu reģistra numurs: 3547/2018
Struktūrvienība: Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedra
Projekta administrētājs: Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedra
Finansējošais fonds: ERAF, 1.2.1.2. “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 29.01.2018.
Projekta noslēguma datums: 31.12.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Agris Ņikitenko
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Aija Zeidaka
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējais finansējums Rīgas Tehniskajai universitātei:
1.posms - 27 777.00 EUR
2.posms - 304 376.23 EUR
Projekta kopsavilkums:

Projekta ietvaros komercializējamā daudzu robotu tehnoloģija ir tapusi vairāku projektu ietvaros, kuros realizētas atsevišķas tehnoloģijas daļas.
Tehnoloģijas pamatā ir Daudzaģentu sistēmu paradigma, kas dažādu sarežģītu problēmu risināšanai iesaka izmantot izkliedētas sistēmas, kas katra pati par sevi ir autonoma un apveltīta ar lēmuma pieņemšanas, izpildes un komunikācijas spējām.
Komercializācijas rezultātā tehnoloģija tiks pārvērsta aparatūras un programmatūras risinājumā, kas ļaus esošas industriālās uzkopšanas iekārtas pārvērst par sadarboties spējīgām pārraudzīti autonomām sistēmām. To galvenās īpašības ir – automātiska uzdevuma izpilde, sadarbojoties ar citām iekārtām, kopīgi veidojot iekārtu komandu, kas veic uzkopšanas darbu industriālās teritorijās. Galvenā priekšrocība ir iespēja pārveidot jau esošas (jaunas vai lietotas) industriālās uzkopšanas iekārtas par pārraudzīti autonomām sistēmām, būtiski samazinot nepieciešamos ieguldījumus procesa automatizācijā, salīdzinot ar pilnīgi jaunu robotu iegādi, kas vienlaikus prasa esošo iekārtu utilizāciju, kā arī samazinot cilvēka iesaistīšanos uzkopšanas procesā.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
I posmā:
• Tehniskās veiktspējas priekšizpēte;
• Komercializācijas stratēģijas attīstība;
II posmā:
• Rūpnieciskie pētījumi un eksperimentālā izstrādne
• Tehnoloģiju pārneses pasākumi:
- Intelektuālā īpašuma aizsardzības pasākumi;
- Dalība starptautiskajās izstādēs, kontaktbiržās, konferencēs (semināros) ārvalstīs, individuālās vizītēs;
- Komercializācijas piedāvājuma sagatavošana;
Publicēts RTU mājas lapā: 11.04.2018.

Universitāte