Projekts

.
.
Energoefektīvu celšanas iekārtu enerģijas uzkrājēju sistēmu izstrāde
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Energoefektīvu celšanas iekārtu enerģijas uzkrājēju sistēmu izstrāde
Projekta īsais nosaukums: Energoefektīvu celšanas iekārtu enerģijas uzkrājēju sistēmu izstrāde
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: KC-PI-2017/51
RTU Projektu reģistra numurs: 3542/2018
Struktūrvienība: Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedra
Projekta administrētājs: Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedra
Finansējošais fonds: ERAF, 1.2.1.2. “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 29.01.2018.
Projekta noslēguma datums: 28.07.2018.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Viesturs Bražis
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Magda Kariņa
Projekta kopējais finansējums:
27 777 EUR
Projekta kopsavilkums:
Globālo klimatisko pārmaiņu mazināšanai lielu ieguldījumu dod elektriskās enerģijas patērētāju energoefektivitātes uzlabošana. Ēkās nozīmīgs elektroenerģijas patērētājs ir lifts. Piedāvātā tehnoloģiskā ierīce atkārtoti izmanto enerģiju, ko ģenerē pasažieru vai kravas lifta motors, kad tas darbojas bremzēšanas režīmā. Šī enerģija, izmantojot ierīci, tiek uzkrāta un var tikt izmantota nākamajā celšanas ciklā, tādējādi samazinot kopējo elektroenerģijas patēriņu. Ierīce sastāv no superkondensatora enerģijas uzkrājēja un divvirzienu pārveidotāja, kas regulē jaudas plūsmu uz un no uzkrājēja. Galvenā piedāvātā risinājuma īpašība ir tā, ka celšanas iekārtām vai liftiem energoefektivitātes uzlabošanai to piedziņas sistēmām pie līdzstrāvas kopnes tiek pieslēgts atsevišķs superkondensatoru enerģijas uzkrājēja modulis ar autonomu vadības sistēmu, kas darbojas neatkarīgi no esošās celšanas iekārtas piedziņas vadības sistēmas, kas nodrošina celšanas iekārtas rekuperatīvās bremzēšanas enerģijas uzkrāšanu tālākai lietderīgai izmantošanai un ļauj panākt vienmērīgāku barošanas tīkla noslodzi. Piedāvātā iekārta tiek pieslēgta vienkāršā veidā pie jebkura ražotāja frekvenču pārveidotāja līdzstrāvas kopnes paralēli bremžu rezistoram.
Projektā piedāvātā celšanas iekārtu enerģijas uzkrājējsistēmas novitāte ir uzkrājēja moduļveida konstrukcija ar autonomu vadības sistēmu un energoefektīvs pārveidotājs ar uzlabotu topoloģiju un vadības sistēmu.
Komerciāls pielietojums uz superkondensatoriem balstītai uzkrājējsistēmai ir vilcienu, metro, tramvaju bremzēšanas enerģijas uzkrāšanai un atkārtotai izmantošanai. Tehnoloģija var tikt pielietoti arī citās nozarēs: elektrotransporta bremzēšanas enerģijas uzkrāšanai, elektrotransporta autonomās gaitas nodrošināšanai bez kontakttīkla, alternatīvās enerģētikas avotu saražotās enerģijas uzkrāšanai, ūdeņraža degvielas šūnu darba efektivitātes uzlabošanai.
Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
I posmā:
• Tehniskās veiktspējas priekšizpēte
• Komercializācijas stratēģijas attīstība
II posmā:
• Rūpnieciskie pētījumi un eksperimentālā izstrādne
• Tehnoloģiju pārneses pasākumi:
o Intelektuālā īpašuma aizsardzības pasākumi
o Dalība starptautiskajās izstādēs, kontaktbiržās, konferencēs (semināros) ārvalstīs, individuālās vizītēs
o Komercializācijas piedāvājuma sagatavošana
o Ekspertu piesaiste licences līgumu sagatavošanai
Publicēts RTU mājas lapā: 11.04.2018.

Universitāte

_