Projekts

.
.
Ultraskaņas kaula skeneris
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Ultraskaņas kaula skeneris
Projekta īsais nosaukums: Ultraskaņas kaula skeneris
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: KC-PI-2017/61
RTU Projektu reģistra numurs: 3541/2018
Struktūrvienība: Pulvermateriālu zinātniskā laboratorija
Projekta administrētājs: Pulvermateriālu zinātniskā laboratorija
Finansējošais fonds: ERAF, 1.2.1.2. “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 29.01.2018.
Projekta noslēguma datums: 28.07.2018.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Zane Circāne
Projekta kopējais finansējums:
27777 EUR
Projekta kopsavilkums:
Piedāvāto ultraskaņas kaulu skenera tehnoloģiju var raksturot ar terminu: daudzparametriskā kaula ultrasonometrija. Tā ir balstīta uz divām sastāvdaļām: 1)virzošo viļņu izmantošana plašā frekvenču diapazonā; 2) aksiālā skenēšana: divdimensiju viļņu formas topogrāfijas analīze. Mainot ultraskaņas frekvenci, var izmantot tādas akustiskas modes, kas parāda īpašo jutību pret ģeometriskām (biezums), strukturālām (porainība) un mehāniskām (no mineralizācijas pakāpes atkarīgām) kaulu īpašībām. Tādējādi ir iespējams iegūt diferenciālo diagnostiku osteoporozei (paaugstināta porainība), osteomalācijai (mineralizācijas deficīts) un atrofijai (kaulu masas samazināšanas), kas šobrīd ir iespējama tikai ar specializētas datortomogrāfijas palīdzību. Aksiālā skenēšana ļaus vizualizēt minēto īpašību izmaiņas attiecībā pret kaulu garumu, tādējādi nosakot slimību attīstības pakāpi. Saņemto viļņu formu vai akustisko kaulu profilu matricu spatio-temporālie parametriskie attēli ir unikāla tehnoloģija, kas ļauj vizuāli attēlot kaulu stāvokli. Mīksto audu nehomogenitātes efekta novēršanas problēma tiek atrisināta, izmantojot matemātiskos modeļus, kas ļaus iegūt informāciju par mīksto audu invariantu.
Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
I posmā:
• Tehniskās veiktspējas priekšizpēte;
• Komercializācijas stratēģijas attīstība;
II posmā:
• Rūpnieciskie pētījumi un eksperimentālā izstrādne;
• Tehnoloģiju pārneses pasākumi:
o Intelektuālā īpašuma aizsardzības pasākumi
o Dalība starptautiskajās izstādēs, kontaktbiržās, konferencēs (semināros) ārvalstīs, individuālās vizītēs
o Komercializācijas piedāvājuma sagatavošana
Publicēts RTU mājas lapā: 11.04.2018.

Universitāte

_