Projekts

.
.
Betulīna iegūšanas tehnoloģija
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Betulīna iegūšanas tehnoloģija
Projekta īsais nosaukums: Betulīna iegūšanas tehnoloģija
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: KC-PI-2017/64
RTU Projektu reģistra numurs: 3540/2018
Struktūrvienība: Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts
Projekta administrētājs: Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts
Finansējošais fonds: ERAF, 1.2.1.2. “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 29.01.2018.
Projekta noslēguma datums: 28.07.2018.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Māris Turks
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Magda Kariņa
Projekta kopējais finansējums:
27777 EUR
Projekta kopsavilkums:
Ir izstrādāta tehnoloģija augstas kvalitātes bioloģiski aktīvas dabas vielas betulīna iegūšanai. Betulīns tiek iegūts ekstrakcijas procesā no bērza tāss un attīrīts īpašā procesā, kurā netiek izmantotas kaitīgas ķīmiskas vielas un liels enerģijas patēriņš. Tā kā tehnoloģiskais process ir “zaļā tehnoloģija” (green technology), tā ļauj produktu pielietot kosmētikas, pārtikas un biofarmācijas industrijās.
Izstrādātā tehnoloģija iekļauj izejvielas - bērza tāss, kas plaši pieejama kā kokrūpniecības blakus produkts sagatavošanu, to attīrot un pielāgojot betulīna ekstrakcijas procesam. Betulīna ekstrakcijas process ir pielāgots tā, lai netiktu izmantotas kaitīgas ķīmiskas vielas un liels enerģijas patēriņš. Iegūto ekstraktvielu maisījumu, kas satur lielu daudzumu betulīna attīra īpašā procesā, kas sasniedz augstu betulīna tīrību un atbilst kosmētikas, pārtikas un biofarmācijas prasībām.
Projekta īstenošanā ir nepieciešams veikt tehniski ekonomisko priekšizpēti, izstrādāt komercializācijas stratēģiju, veikt rūpnieciskos pētījumus pārbaudot tehnoloģijas darbību reālajā vidē, kā arī veikt komercializācijas pasākumus.
Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
I posmā:
• Tehniskās veiktspējas priekšizpēte
• Komercializācijas stratēģijas attīstība
II posmā:
• Rūpnieciskie pētījumi un eksperimentālā izstrādne
• Tehnoloģiju pārneses pasākumi:
o Intelektuālā īpašuma aizsardzības pasākumi
o Komercializācijas piedāvājuma sagatavošana
Projekta pirmā publicitāte: Lejupielādēt
Publicēts RTU mājas lapā: 11.04.2018.

Universitāte

_