Projekts

.
.
Piekraste mums
Projekta nosaukums: Piekraste mums
Projekta īsais nosaukums: Coast4us
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: CB627
RTU Projektu reģistra numurs: 3505
Struktūrvienība: BUNĪ ekonomikas institūts
Projekta administrētājs: BUNĪ ekonomikas un vadīšanas katedra
Finansējošais fonds: Interreg Central Baltic
RTU loma projektā: projekta partneris
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.01.2018.
Projekta noslēguma datums: 31.12.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Eiropas Savienība, Interreg Central Baltic ERAF
Projekta zinātniskais vadītājs: Sanda Geipele
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Vineta Fortiņa
Projekta kopējais finansējums:
Projekta izmaksas kopā: € 2 935 640.20
ES ERAF finansējums: € 2 274 429.93, kas ir 77.48% no kopējām projekta izmaksām
ES finansējums RTU: € 153 000.34 (t.sk. RTU līdzfinansējums: € 24 480.06)
Projekta kopsavilkums:

Galvenais ieguvums ir kopīgā pieredze vietēja līmeņa plānošanai piekrastē, izmantojot jaunas metodes. Tā kā ir iesaistīti visi līmeņi – ciemu iedzīvotāji, pašvaldības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un universitāte, tad pilotaktivitāšu rezultāti tiks apkopoti un jau iekļauti priekšlikumos vietējā līmeņa/ciemu plānošanai Latvijā.

Projekts Coast4us darbosies tieši lokālā līmenī, veicinot ne tikai ekonomisku attīstību, bet arī sociālo inovāciju. Tiks ieviests pilnīgi jauns attīstības plānošanas līmenis – ciems un kopiena, projekta Coast4us laikā apzinot situāciju, plānojot un ieviešot pilotus, tai skaitā nacionālo un reģionālo administrāciju dalība kā partneriem nodrošina tālāku prakses ieviešanu un ilgtspēju.

Īpaši spēcīgu partnerību veido zinātniskā partnerība, jo trīs nozīmīgas universitātes projekta Coast4us dalībvalstīs ļaus apkopot labāko pasaules praksi plānošanas līmeņa ieviešanai, vienlaikus nodrošinot tās zinātnisku apspriešanu un zināšanu izplatīšanu ES un plašākā līmenī.

http://buni.rtu.lv/projekti/interreg-cb-coast4us/ 

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Projektā veicamās pētījuma aktivitātes
Kartēšana un sagatavošanās plānošanas procesam, t.sk. RTU Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts ir atbildīgs Latvijas kontekstā par apakšaktivitāti: plānošanas rīku izstrāde (ĢIS, IT rīku plānošana, Viedās pilsētas plānošana u.c.). Plānošanas process un ilgtspējīgu plānu izstrāde.
Novērtēšana un izplatīšana. RTU Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts ir atbildīgais partneris projektā par dotās aktivitātes īstenošanu un ieviešanu. Aktivitātes ietvaros tiks organizēta starptautiska zinātniska konference, kā arī tiks sagatavoti zinātniskie raksti starptautiskajiem zinātniskajiem žurnāliem teritoriju attīstības problēmjautājumos.
Vadīšana un Komunikācija.
Publicēts RTU mājas lapā: 23.04.2018.

Universitāte

_