Projekts

.
.
Izglītības tehnoloģiju maģistrs: Jauna tiešsaistes kombinētā mācību programma jaunajām dalībvalstīm
Projekta nosaukums: Izglītības tehnoloģiju maģistrs: Jauna tiešsaistes kombinētā mācību programma jaunajām dalībvalstīm
Projekta īsais nosaukums: EduTech
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2017-1-EE01-KA203-034905
RTU Projektu reģistra numurs: 3429
Struktūrvienība: Tālmācības studiju centrs
Finansējošais fonds: ERASMUS+
RTU loma projektā: projekta partneris
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.09.2017.
Projekta noslēguma datums: 31.08.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības un attīstības aģentūra
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Dace Ratniece
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējais finansējums ir 49 180.00 EUR
Projekta kopsavilkums:

Projekts veicina 21.gadsimta prasmju attīstību 21. gadsimta partnerībā (www.p21.org). Ir identificētas trīs galvenās attīstības jomas: 1) dzīves un karjeras prasmes; 2) mācīšanās un inovācijas prasmes; 3) informācijas, plašsaziņas līdzekļu un tehnoloģiju prasmes. Tās ir definēti kā transversālās kompetences, kas uzlabo mācību sasniegumu nodrošināšanu, tostarp mūžizglītībā. Lai arī visas šīs pamatprasmes tiek izstrādātas maģistra studiju programmā, kas izstrādāta MA-EduTech projektā, galvenā uzmanība tiek pievērsta informācijas, mediju un tehnoloģiju prasmēm inovāciju atbalstīšanā.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Projekta konsorcijs attīstīs un apvienos jauno dalībvalstu jaunrades apvienoto mācību programmu. Programmas mērķis ir nodrošināt izglītotājam prasmes, kas ļautu atrisināt problēmas radoši mācīt un rosināt savus studentus virzīties uz inovāciju attīstību, izmantojot digitālus risinājumus. Sadarbību veido divas augstskolas (Tartu Universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte), kas specializējas izglītības tehnoloģijās un viena augstskola (Utrehtas Universitāte - Nīderlande), kas specializējas jaukta tipa un uz problēmām balstītās mācībās.
Sadarbības partneris:
  • Tartu Universitāte
Publicēts RTU mājas lapā: 28.05.2019.

Universitāte

_