Projekts

.
.
Mikro- un nanoizmēra oksīdu pulveru ietekme uz siltumizolējošās augsttemperatūras keramikas īpašībām
Projekta nosaukums: Mikro- un nanoizmēra oksīdu pulveru ietekme uz siltumizolējošās augsttemperatūras keramikas īpašībām
Projekta īsais nosaukums: -
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/121
RTU Projektu reģistra numurs: 3402
Struktūrvienība: Silikātu materiālu institūts
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.01.2018.
Projekta noslēguma datums: 31.12.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības un attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Ruta Švinka
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Lauris Bisenieks
Projekta kopējais finansējums:
1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 113 735.10 EUR jeb 85%
2. Valsts budžeta finansējums 13 380.60 EUR jeb 10%
3. RTU līdzfinansējums 6690.30 EUR jeb 5%
Projekta kopsavilkums:

Pētniecības projekts "Mikro- un nanoizmēra oksīdu pulveru ietekme uz siltumizolējošās augsttemperatūras keramikas īpašībām" saistīts ar pasaulē aktuālu tematiku, jo mullīta keramika izmantojama temperatūrās līdz 1750oC un plaši pielietojama rūpniecībā, piem., kā siltumizolējošs krāsns oderējums, izkausēto metālu filtri, kosmisko kuģu komponentes. Porainas mullīta keramikas izpēte un sintēze ietver vairākas neorganiskās ķīmijas, fizikas un neorganisko materiālu apakšnozares. Līdz šīm pētītās mullīta keramikas pielietošanas problēma saistīta ar to, ka, sasniedzot porainību, kas lielāku par 60%, stipri samazinās tās spiedes stiprība, kā arī materiāls neiztur pat trīs termiskā trieciena ciklus. Problēmas risinājums saistīts ar mullīta keramikas modificēšanu ar mikro- un nanoizmēra metālu oksīdu pulveriem, kas ietekmētu gan keramikas struktūru, gan fāžu sastāvu, un līdz ar to izmainītu keramikas termiskās un mehāniskās īpašības.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Mullīta keramikas pamatsastāva izstrāde un leģēšana ar metālu oksīdu mikroizmēra pulveriem.
Apraksts: 1.1. Mullīta keramikas pamatsastāva izstrāde, izmantojot komerciāli pieejamus Al2O3 un SiO2 izejvielas. Pamatsastāva leģēšana ar MgO, ZrO2 un WO3 mikroizmēra pulveriem (1, 2, 5 and 10 masas%) un sintēze 1600-1750°C temperatūrā. 1.2. Sintēzes temperatūras un leģējošo piedevu ietekmes noteikšana uz keramikas fāžu sastāvu un struktūru. Eksperimenti un testi ar SEM, rentgenstaru difraktometra un EDS iekārtu palīdzību. 1.3. Leģējošo piedevu ietekmes noteikšana uz keramiska materiāla porainību un poru izmēra sadalījumu, termiskajām un mehāniskajām īpašībām. Porainības un poru izmēra sadalījuma noteikšana ar dzīvsudraba porozimētrijas palīdzību. Siltumvadāmības testi. Termiskā trieciena izturības pārbaudes 10 cikli. Spiedes stiprības noteikšana.
2. Mullīta keramikas pamatsastāva leģēšana ar metālu oksīdu nanoizmēra pulveriem.
Apraksts: 2.1. Keramikas struktūras un īpašību izmaiņas atkarības noteikšana saistībā ar leģēšanai izmantojamiem MgO, ZrO2 un WO3 nanoizmēra pulveriem un to daudzumu izmaiņu. 2.2. Eksperimenti saistīti ar keramikas sintēzes temperatūras izmaiņu diapazonā no 1450°C līdz 1750°C, to ietekmi uz keramikas saķepšanu un fāžu sastāvu. Eksperimenti un testi ar SEM, rentgenstaru difraktometra un EDS iekārtu palīdzību. 2.3. Nanoizmēra metālu oksīdu ietekmes noteikšana uz keramikas termiskajām un mehāniskajām īpašībām. Siltumvadāmības testi. Termiskā trieciena izturības pārbaudes 10 cikli. Spiedes stiprības noteikšana.

3. Augsti porainas mullīta keramikas materiāla izstrāde.
Apraksts: 3.1. Keramikas siltumvadāmības, spiedes stiprības, termiskā trieciena izturības atkarības noteikšana saistībā ar keramikas struktūru un porainību. Siltumvadāmības testi. 3.2. Izejvielu un modificējošu piedevu optimizācija keramikas kompozīcijas sastāvā atkarībā no izstrādāta keramiska materiāla raksturīgām, saskaņotām un praktiski pielietojamām īpašībām.
Publicēts RTU mājas lapā: 04.06.2019.

Universitāte

_