Projekts

.
.
Iekštelpu gaisa kvalitāte un cilvēku labklājība modernā ēku vidē
Projekta nosaukums: Iekštelpu gaisa kvalitāte un cilvēku labklājība modernā ēku vidē
Projekta īsais nosaukums: -
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/033
RTU Projektu reģistra numurs: 3395
Struktūrvienība: Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.01.2018.
Projekta noslēguma datums: 31.12.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības un attīstības aģentūra
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Anatolijs Borodiņecs
Projekta kopējais finansējums:
1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 113735.10 jeb 85%
2. Valsts budžeta finansējums 13380.60 jeb 10%
3. RTU līdzfinansējums 6690.30 jeb 5%
Projekta kopsavilkums:

Atbilstoši ES normām, kuras ir pielāgotas lokāli, sākot no 2021. gada visām jaunajām ēkām būs jābūt gandrīz nulles enerģijas patēriņa līmenī. Tādēļ tuvāko gadu laikā būs ļoti svarīgi, lai mums būtu zināšanas par modernām ēkas un to ietekmi uz cilvēku veselībai, jo šāda informācija būs aktuālā un ļoti pieprasīta. Mūsdienās pasīvām mājām, GNE ēkām un nulles enerģijas ēkām jau pielieto plašu energoefektīvu AVK sistēmu klāstu, piemēram, pasīvo apkuri/dzesēšanu, tiešo un netiešo iztvaikošanas dzesēšanu, zemas temperatūras apkuri vai augstas temperatūras dzesēšanu. Visas šīs sistēmas rada atšķirīgas temperatūras asimetrijas un gaisa sadales īpatnības telpās. Tāpat ir jāatceras, ka ēku galvenais uzdevums ir nodrošināt veselīgu un ērtu dzīves vidi cilvēkiem, nevis patērēt pēc iespējas mazāk enerģijas, tādēļ būtu jāmeklē jauni un gudri veidi, kā nodrošināt nepieciešamos IGK parametrus, izmantojot zemas enerģijas patēriņa risinājumi. 
Projektējot mūsdienīgas AVK sistēmas ir jāņem vērā daudzi parametri un rādītāji, kas nosaka IGK līmeni. Piemēram, rādītāji kā CO2 un GOS emisijas, putekļu un daļiņu izdalīšanās no materiāliem, Legionella baktēriju risku, temperatūras gradientu un gaisa plūsmas ātrumu būtu jāiekļauj AVK sistēmu projektēšanas fāzē. Tāpat jāmin, ka iekšējā mitruma izdalījumiem ir nozīmīga ietekme uz IGK hermētiskā ēkās. Tai pat laikā Latvijā nav vienotu standartu un regulējumu, vai pat vispārīgu norādījumu par to kā pareizi veikt AVK sistēmu izvēli, lai nodrošinātu optimālu IGK ar minimāliem enerģijas patēriņiem. 
Pētījumi gan valsts gan starptautiskā līmenī liecina, ka IGK rādītāji daudzās jaunās un atjaunotās ēkās nav piemēroti un ir jāuzlabo. Tomēr, ja tiek izmantota pareiza pieeja, gan IGK kvalitāte, gan ēku energoefektivitāte var tikt uzlabota.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Projekta vadība un rezultātu izplatīšana
Apraksts: Šis darba paketes mērķis ir nodrošināt projekta kvalitāti, veiksmīgu ieviešanu, rezultātu ilgtspējību un izplatīšanu sabiedrībā. Šī darba pakete ilgs visu projekta laiku. Šīs darba paketes ietvaros tiks izveidota cieša sadarbība ar projekta zinātniskajiem padomdevējiem un partneriem no akadēmiskajām aprindām kā būvniecības nozarēs.

2. AVK sistēmas modernām ēkām
Apraksts: Šī darba pakete mērķis ir sniegt plašu pārskatu par vispiemērotākajām AVK inženiersistēmu tehnoloģijām ēkām ar ļoti zemu enerģijas patēriņu (GNE ēkām, nulles enerģijas ēkām, pasīvajām ēkām, u.c). Darba paketes darbība un rezultātu iegūšana tiks balstīta uz dinamiskām simulācijām, izpētot saistību starp enerģijas patēriņu un pielietotajām inženiersistēmām, lai novērtētu inovatīvo AVK sistēmu efektivitāti un piemeklētu optimālos darba režīmus Baltijas reģiona valstīm, ņemot vērā zema enerģijas patēriņa ēku specifiskās īpašības. Vajadzības gadījumā tiks veikta CFD simulācijas. Papildus pasīvās apkures/dzesēšanas risinājumiem, tiks izvērtētas arī citas tehnoloģijas: netiešās iztvaikošanas dzesēšana, zemes siltumsūkņi, atjaunīgās enerģijas pielietojums, enerģijas uzglabāšana utt. Tiks salīdzinātas enerģijas piegādes un pieprasījuma virsotnes un tiks izvērtēti riska periodi, kad iekštelpu gaisa parametri varētu būt sliktāki nekā uzstādītie nosacījumi.

3. IGK un cilvēku veselības un labklājības komplekss izvērtējums
Apraksts: Šī ir nozīmīgākā projekta aktivitāte. Darba pakete ir sadalīta divās galvenajās daļās: laboratoriskie mērījumu hermētiskā klimatiskajā kamerā un mērījumus reālos objektos - biroju ēkās un mājokļu. Mērījumos paredzēts veikt GOS emisiju un celtniecības putekļu cirkulācijas novērtējumu pie dažādiem ventilācijas gaisa daudzumiem un sistēmu veidiem. Projekta ietvaros paredzēts veikt ilgstošus IGK un termālā komforta mērījumus dažāda izmatošanas tipa ēkās. Pamatojoties uz mērījumiem, tiks izstrādātas vadlīnijas mitruma pārneses un kondensācijas riska izvērtēšanai. Tiks izstrādātas vadlīnijas kā uzlabot ISO 13788: 2012 standartu, un nodrošināt tā juridisko pamatu ar vietējo papildinājumu. Galvenais darba paketes mērķis ir nodrošināt teorētisko bāzi optimālo AVK sistēmu risinājumus attīstību.

4. Modulārie risinājumi modernām AVK sistēmām
Apraksts: Šajā darba pakā tiks sniega praktiska informācija par apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmām, ņemot vērā rezultātus no WP2 un WP3. Galvenā uzmanība tiks pievērsta modulāro risinājumu AVK sistēmām attīstībai. Galvenais mērķis šīs darba paketes ietvaros ir izstrādāt teorētisko modeli moduļu tipa ēkas inženiertehnisko sistēmu galveno enerģijas avotu radošajai ierīcei. Tā sevī ietver siltuma ražošanu apkurei un karstā ūdens sagatavošanai, gaisa apstrādes iekārtu, atjaunīgās enerģijas siltuma avota pieslēgumu un izplešanās trauku.
Publicēts RTU mājas lapā: 04.06.2019.

Universitāte

_