Projekts

.
.
Interaktīvu un animētu rasēšanas mācību līdzekļu attīstība
Projekta nosaukums: Interaktīvu un animētu rasēšanas mācību līdzekļu attīstība
Projekta īsais nosaukums: DIAD-TOOLS
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2017-1-LT01-KA202-035177-999920718
RTU Projektu reģistra numurs: 3314/2017
Struktūrvienība: Datorizētās inženiergrafikas katedra
Projekta administrētājs: Datorizētās inženiergrafikas katedra
Finansējošais fonds: ERASMUS+
RTU loma projektā: projekta partneris
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.10.2017.
Projekta noslēguma datums: 31.03.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Education Exchanges Support Foundation (SMPF) (Lietuva)
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Marina Ubagovska
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējais finansējums visiem partneriem kopā ir 270 160.00 EUR.
Projekta kopsavilkums:
Projekta galvenais mērķis ir izstrādāt interaktīvus, animētus rasēšanas mācību līdzekļus (datorversiju), kas veicinātu/palīdzētu profesionālo skolu, koledžu un augstskolu studentiem labāk apgūt rasēšanas mācību saturu. darbs ar šo interaktīvo mācību materiālu palīdzēs šiem studentiem atcerēties informāciju un to praktiski pielietot.

Interactive and animated drawing teaching material would be prepared in line with thematic teaching plans (chapters) and would enable learning to draw both by hand and using a computer (AutoCAD program).

It is planned to prepare the material in English, Lithuanian, Estonian, Latvian and Polish.

Taking into account the project partners’ need to improve technical and didactical competences of drawing (computer graphics) vocational teachers, lecturers, instructors of vocational schools, colleges and universities, it is planned to do the following in the upcoming project “Development of Interactive and Animated Drawing Teaching Tools”:

1. Investigate the methodology of teaching the subject of drawing, application of symbols, relevant points of the chapters of drawing taught and the applicable standards in the partner countries

2. Prepare the material of four chapters of “Drawing” “Interactive and Animated Drawing Teaching Tools” (drawing by hand and using autoCAD program):

2.1 Execution of drawings. Geometric drawing

2.2 Basics of projection drawing. Images. Sections. Slices

2.3. Joints of parts. Working drawings of parts

2.3 Construction drawing

3. Prepare the website project “Development of Interactive and Animated Drawing Teaching Tools”
Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Mācību vajadzību analīze.

Piecu interaktīvu rasēšanas ģeometrisko mācību līdzekļu izstrāde angļu valodā, tulkojums uz latviešu valodu.

Izstrādāto mācību līdzekļu testēšana.

Mācību aktivitātes partneru valstīs.

Projekta interneta mājas lapas izveide un aktualizēšana.

Projekta rezultātu izplatīšanas pasākums.

Kvalitātes nodrošināšana-projekta progresa atskaišu sagatavošana.

Projekta partneru tikšanās.

Projekta vadība un koordinēšana.
Sadarbības partneris:
  • The Lithuanian Society of engineering graphics and geometry
  • Vilnius Builders Training Centre
  • Slovāku Tehnoloģiju universitāte Bratislavā
  • Ida-Viru County Vocational Education Center
  • Aleksandra Stulginska Universitāte
  • Viļņas Koledža
  • Silēzijas Tehnoloģiju universitāte
Publicēts RTU mājas lapā: 08.08.2018.

Universitāte

_