Projekts

.
.
Biometāna iegūšanas tehnoloģiju izstrāde
Projekta nosaukums: Biometāna iegūšanas tehnoloģiju izstrāde
Projekta īsais nosaukums: -
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/116
RTU Projektu reģistra numurs: 3307
Struktūrvienība: Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.11.2018.
Projekta noslēguma datums: 30.11.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības un attīstības aģentūra
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Lauris Bisenieks
Projekta kopējais finansējums:
1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 113735.10 jeb 85%
2. Valsts budžeta finansējums 13380.60 jeb 10%
3. RTU līdzfinansējums 6690.30 jeb 5%
Projekta kopsavilkums:

Biometāna ražošana ir videi draudzīgs un ekonomiski izdevīgs risinājums atjaunojamo degvielu sektorā, kas paver iespējas efektīvi pārstrādāt dažādus lauksaimniecības un organiskos atkritumus vērtīgā produktā, ievērojami samazinot vides piesārņojumu un siltumnīcas gāzu emisijas. Biometānam ir ļoti liels ražošanas potenciāls, jo to var iegūt no jebkādiem organiskiem atkritumiem, ievērojami samazinot fosilo degvielu izmantošanas slogu, kā arī tam ir liels izmantošanas potenciāls - to var izmantot kā degvielu, iespiest dabasgāzes tīklā, konvertēt enerģijā vai siltumā. Biometāna ražošana ir kļuvusi aktuāla kopš pieņemta ES Direktīva 2001/77 , kas nosaka aktīvāku bioenerģijas ražošanu. Bet vēl joprojām biometāna īpastsvars tirgū ir zems, bet biogāzas attīrīšanas tehnoloģijas līdz biometānam ir jāattīsta dēļ zemās procesa selektivitātes un metāna zudumiem.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Komerciāli pieejamo CO2 adsorbentu izpēte un nepieciešamo īpašību raksturošana
Apraksts: Nepieciešamo kvalitātes parametru izpēte adsorbentiem, izmantojamiem biometāna ražošanai. Pulverveida un strukturēto materiālu īpašību izpēte. Dažādu strukturēšanas metožu izpēte un pielietojuma iespēju pētīšana.
2. Efektīvāko adsorbentu strukturēšanas metožu izstrāde
Apraksts: Izpētīt vairāku strukturēšanas metožu ietekmi uz adsorbējamā materiāla īpašībām. Izstrādāt efektīvāko strukurēšanas metodi un izpētīt iegūto granulu īpašības.
3. Efektīvāko strukturēto adsorbentu īpašību izpēte biogāzes bagātināšanas procesa laikā
Apraksts: Efektīvāko strukturēto materiālu CO2 adsorbijas īpašību pārbaude biogāzes procesa bagātināšanas laikā spiediena maiņas iekārtā. Adsorbcijas procesa izpēte un raksturojošo parametru ieguve (biogāzes plūsma, spiediens, adsorbcijas laiks).
Sadarbības partneris:
  • Stokholmas Universitāte
Publicēts RTU mājas lapā: 05.06.2019.

Universitāte

_