Projekts

.
.
Rapšu eļļas ražošanas/rafinēšanas atkritumu izmantošana ogļūdeņražu un biodīzeļa sintēzei
Projekta nosaukums: Rapšu eļļas ražošanas/rafinēšanas atkritumu izmantošana ogļūdeņražu un biodīzeļa sintēzei
Projekta īsais nosaukums: -
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/031
RTU Projektu reģistra numurs: 3280
Struktūrvienība: Lietišķās ķīmijas institūts
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.11.2017.
Projekta noslēguma datums: 30.10.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības un attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Valdis Kampars
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Lauris Bisenieks
Projekta kopējais finansējums:
1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 113 735.10 EUR jeb 85%
2. Valsts budžeta finansējums 13 380.60 EUR jeb 10%
3. RTU līdzfinansējums 6690.30 EUR jeb 5%
Projekta kopsavilkums:

Pieprasījums pēc šķidrajiem naftas produktiem un konkurētspējīgām atjaunojamām biodegvielām nemitīgi un neatgriezeniski pieaug. EU enerģētikas un CO2 emisijas samazināšanas stratēģijas stimulē ilgtspējīgu biodegvielu ražošanas apjoma pieaugumu. Latvijai ir labvēlīgi klimatiski apstākļi, attīstīta lauksaimniecība, lai veiksmīgi ražotu šķidrās biodegvielas iekšdedzes dīzeļdzinēju ekspluatācijai. Latvijā ir attīstīta biodīzeļdegvielas ražošana. Rapšu eļļas ražotnē Latvijā rapšu eļļas taukskābju metilesteru (R-FAME) ražošanas apjoms ir 30000 t/gadā. Savukārt atjaunojamās otrās paaudzes biodegvielas Latvijā netiek ražotas. Otrās paaudzes degvielu ražošanas tehnoloģiskais process, nepieciešamās zināšanas un industriālais aprīkojums ir ievērojami sarežģītāks salīdzinājumā ar biodīzeļa iegūšanu. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc tikai dažas attīstītās valstis ražo atjaunojamus ogļūdeņražus. Ražošanas procesā var izmantot jebkuru izejvielu, kura satur augu vai dzīvnieku izcelsmes taukskābes [3], bet pamatā par izejvielu lieto pārtikas augu eļļas, kuras ir ar augstu cenu un konkurē ar pārtikas rūpniecību. Pētnieciskais pieteikums piedāvā šim procesam izmantot RA no Latvijas rapšu eļļas ražotnes.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Na3PO4 izmantošana biodīzeļa iegūšanai
Apraksts: Eksperimentālais un analītiskais darbs. Tiks pētīta spēcīga sārmainā sāls Na3PO4 izmantošanas iespējām (ieskaitot katalizatora atgūšanu un atkārtotu izmantošanu) kā heterogēnu vairāk lietojamu katalizatoru biodīzeļa iegūšanai. Tiks pētīta katalizatora ietekme uz RE pāresterificēšanas procesu ar metanolu temperatūrā līdz 65 oC, ar reakcijas laiku līdz 360 min, katalizatora daudzumu līdz 3% un rapšu eļļas molāro attiecību pret metanolu līdz 1/8. Iegūtie rezultāti tiks salīdzināti ar procesu par katalizatoriem, izmantojot K3PO4, Na2CO3, K2CO3 un NaOH.
2. RE, RET, RE/RET hidroapstrāde
Apraksts: Eksperimentālais un analītiskais darbs. Tiks izgatavotie uznesti Ni, Mo un Pt grupas metālu katalizatori hidroapstrādes eksperimentiem Pieteicēja organizācijā. Tiks pētīta komerciālu un uzsintezētu Ni, Mo un Pt grupas uznestu metālu katalizatoru ietekme uz RE, RET, RE/RET (masas attiecība 1/1) maisījuma konversiju ogļūdeņražos, izmantojot H2 sākuma spiedienu (0-11 MPa), reakcijas temperatūru (250-450 oC), katalizatora daudzumu (1-10%), izturēšanas laiku (5-150 min) dažādu šķīdinātāju/ūdeņraža donoru vidē vai bez tā.
3. ARA hidroapstrāde
Apraksts: Eksperimentālais un analītiskais darbs. Līdzīgos apstākļos, kā ar RE, RET, RE/RET tiks veikti hidroapstrādes eksperimenti ar ARA, lai noskaidrotu optimālos apstākļus un iegūtu informāciju par procesa atšķirībām, izmantojot dažādas izejvielas ogļūdeņražu iegūšanai.
Publicēts RTU mājas lapā: 05.06.2019.

Universitāte

_