Projekts

.
.
Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra energoefektivitātes paaugstināšana Ķīpsalas ielā 6B, Rīgā
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra energoefektivitātes paaugstināšana Ķīpsalas ielā 6B, Rīgā
Projekta īsais nosaukums: -
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 4.2.1.2/17/I/028
RTU Projektu reģistra numurs: 3171/2017
Struktūrvienība: Infrastruktūras attīstības departaments
Projekta administrētājs: Infrastruktūras attīstības departaments
Finansējošais fonds: ERAF, 4.2.1.2. “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 31.05.2018.
Projekta noslēguma datums: 28.06.2019.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Iveta Putniņa
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 704 753.72 (tai skaitā, ERAF finansējums – EUR 695 000.00 un RTU papildus finansējums – EUR 9753.72).
Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis ir – paaugstināt energoefektivitāti Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra ēkā Ķīpsalas ielā 6B, Rīgā.
Projekta ietvaros, lai paaugstinātu ēkas energoefektivitāti, tiks īstenoti konkrēti pasākumi:
1) Ārsienu siltināšana;
2) Logu un durvju nomaiņa;
3) 5.stāva jumta siltināšana un virsgaismu aizbūvēšana.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Projekta ietvaros tiks īstenoti daļa no energoefektivitātes pārskatā uzskaitītajiem pasākumiem, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi ēkas norobežojošās konstrukcijās, kur ir vislielākais siltuma zuduma koeficients: ārsienu siltināšana, logu un durvju nomaiņa, 5.stāva virsgaismas aizbūvēšana un jumta siltināšana.
Projekta pirmā publicitāte: Lejupielādēt
Publicēts RTU mājas lapā: 25.07.2018.

Universitāte

_