Projekts

.
.
Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās
Projekta īsais nosaukums: -
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.4/17/I/004
RTU Projektu reģistra numurs: 3170/2017
Struktūrvienība: Attīstības prorektora dienests
Projekta administrētājs: Attīstības prorektora dienests
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.4. “P&A infrastruktūras attīstīšana Viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 15.09.2017.
Projekta noslēguma datums: 14.09.2021.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Dace Paule
Projekta kopējais finansējums:
Kopējās attiecināmās izmaksas EUR 25 230 447 (tai skaitā ERAF finansējums – EUR 21 445 879 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 3 784 568) un RTU līdzfinansējums EUR 1 327 918.
Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis ir modernizēt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) pētniecības infrastruktūru tādās Latvijas Viedās specializācijas jomās kā zināšanu ietilpīga bioekonomika, biomedicīna, medicīnas tehnoloģija, biofarmācija un biotehnoloģija, viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas, viedā enerģētika, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, tādējādi veicinot iesaisti Eiropas Savienības līmeņa infrastruktūrās un modernizētās infrastruktūras izmantošanu praktisku tautsaimniecības problēmu risināšanai.

Projekta vadītājs: Dace Paule, tālr.: 67089079
Projekta koordinators: Arta Čakša-Lapsiņa, tālr.: 67089828

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Projekta vadība un īstenošana.
2. Pētniecības infrastruktūras pārbūve un būvniecība:
a. Ķīpsalas ielas 6B, Rīgā, infrastruktūras pārbūve (projektēšana, būvniecība, autoruzraudzība, būvuzraudzība) RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes izvietošanai un pilnvērtīgai pētniecības platformu - Transports, Pilsētas un attīstība, Materiāli, procesi un tehnoloģijas – īstenošanai;
b. Ķīpsalas ielas 6A, Rīgā, infrastruktūras pārbūve (projektēšana, būvniecība, autoruzraudzība, būvuzraudzība) RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes izvietošanai un pilnvērtīgai pētniecības platformu - Pilsētas un attīstība, Materiāli, procesi un tehnoloģijas – īstenošanai, kā arī paredzot telpas Zinātnes un inovāciju centra attīstībai;
c. ēkas Zunda krastmalā 10, Rīgā, būvniecība (projektēšana, būvniecība, autoruzraudzība, būvuzraudzība) RTU Datorzinātnes un informāciju tehnoloģiju fakultātes izvietošanai un pilnvērtīgi pētniecības platformas “Informācija un komunikācija” īstenošanai;
d. materiālo aktīvu demontāža un pārvietošana.
3. Pētniecības aprīkojuma un iekārtu iegāde RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centram.
4. Projekta izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde.
5. Projekta informācijas un publicitātes pasākumi.
Projekta pirmā publicitāte: Lejupielādēt
Publicēts RTU mājas lapā: 04.10.2017.

Universitāte

_