Projekts

.
.
Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās
Projekta īsais nosaukums: -
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.4/17/I/004
RTU Projektu reģistra numurs: 3170/2017
Struktūrvienība: Attīstības prorektora dienests
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.4. “P&A infrastruktūras attīstīšana Viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 15.09.2017.
Projekta noslēguma datums: 30.11.2023.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Projekta kopējais finansējums:
Kopējās attiecināmās izmaksas EUR 32 689 124.22 (tai skaitā ERAF finansējums – EUR 27 270 120.71 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 3 784 547.65) un RTU līdzfinansējums EUR 1 634 455.86.
Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis ir modernizēt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) pētniecības infrastruktūru tādās Latvijas Viedās specializācijas jomās kā zināšanu ietilpīga bioekonomika, biomedicīna, medicīnas tehnoloģija, biofarmācija un biotehnoloģija, viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas, viedā enerģētika, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, tādējādi veicinot iesaisti Eiropas Savienības līmeņa infrastruktūrās un modernizētās infrastruktūras izmantošanu praktisku tautsaimniecības problēmu risināšanai.

Projekta vadītājs: Dace Paule, tālr.: 67089079
Projekta koordinators: Marija Nikipelova, tālr.: 67089828

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Projekta vadība un īstenošana.
2. Pētniecības infrastruktūras pārbūve un būvniecība:
a. Ķīpsalas ielas 6B, Rīgā, infrastruktūras pārbūve (projektēšana, būvniecība, autoruzraudzība, būvuzraudzība) RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes izvietošanai un pilnvērtīgai pētniecības platformu - Transports, Pilsētas un attīstība, Materiāli, procesi un tehnoloģijas – īstenošanai;
b. Ķīpsalas ielas 6A, Rīgā, infrastruktūras pārbūve (projektēšana, būvniecība, autoruzraudzība, būvuzraudzība) RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes izvietošanai un pilnvērtīgai pētniecības platformu - Pilsētas un attīstība, Materiāli, procesi un tehnoloģijas – īstenošanai, kā arī paredzot telpas Zinātnes un inovāciju centra attīstībai;
c. ēkas Zunda krastmalā 10, Rīgā, būvniecība (projektēšana, būvniecība, autoruzraudzība, būvuzraudzība) RTU Datorzinātnes un informāciju tehnoloģiju fakultātes izvietošanai un pilnvērtīgi pētniecības platformas “Informācija un komunikācija” īstenošanai;
d. Baltijas biomateriālu ekselences centra ēkas Paula Valdena ielā 3 būvniecība (projektēšana, būvniecība, autoruzraudzība, būvuzraudzība) veicot esošās Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes ēkas pārbūvi un palielinot ēkas apjomu, lai pārvietotu RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas biomateriālu inovāciju un attīstības centru no Pulka ielas 3 uz fakultātes ēku. Ēkā tiks izveidotas pilnībā aprīkotas ķīmijas laboratoriju telpas, in vitro pētījumu laboratoriju telpas un implantu prototipu izgatavošanas laboratoriju telpas. Izveidojot in vitro laboratoriju telpas, RTU tiks attīstīts jauns pētniecības virziens, kas ir saistīts ar padziļinātu implantmateriālu izpēti šūnu vidē.
e. materiālo aktīvu demontāža un pārvietošana.
3. Pētniecības aprīkojuma un iekārtu iegāde RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centram.
4. Projekta izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde.
5. Projekta informācijas un publicitātes pasākumi.
Projekta pirmā publicitāte: Lejupielādēt
Publicēts RTU mājas lapā: 04.10.2017.

Universitāte