Projekts

.
.
Rīgas Tehniskās universitātes infrastruktūras attīstība STEM studiju programmu modernizēšanai
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Rīgas Tehniskās universitātes infrastruktūras attīstība STEM studiju programmu modernizēšanai
Projekta īsais nosaukums: -
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 8.1.1.0/17/I/002
RTU Projektu reģistra numurs: 3169/2017
Struktūrvienība: Attīstības prorektora dienests
Finansējošais fonds: ERAF, 8.1.1. “Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 15.09.2017.
Projekta noslēguma datums: 14.09.2021.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Projekta kopējais finansējums:
Kopējās attiecināmās izmaksas EUR 11 725 073 (tai skaitā ERAF finansējums – EUR 9 966 312.05 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 1 758 760.95).
Projekta kopsavilkums:

Projekta vispārējais mērķis ir palielināt modernizēto STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics – zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika), tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu.

Projekta vadītājs: Dace Paule, tālr.: 67089079
Projekta koordinators: Marija Nikipelova, tālr.: 67089828

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Projekta vadība un īstenošana.
2. Augstākās izglītības infrastruktūras pārbūve un būvniecība:
a. Ķīpsalas ielas 6B, Rīgā, infrastruktūras pārbūve (projektēšana, būvniecība, autoruzraudzība, būvuzraudzība) RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes izvietošanai;
b. Ķīpsalas ielas 6A, Rīgā, infrastruktūras pārbūve (projektēšana, būvniecība, autoruzraudzība, būvuzraudzība) RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes izvietošanai;
c. ēkas Zunda krastmalā 10, Rīgā, būvniecība (projektēšana, būvniecība, autoruzraudzība, būvuzraudzība) RTU Datorzinātnes un informāciju tehnoloģiju fakultātes izvietošanai;
d. materiālo aktīvu demontāža un pārvietošana.
3. STEM studiju īstenošanai nepieciešamo pamatlīdzekļu un materiālu iegāde.
4. Projekta izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde.
5. Projekta informācijas un publicitātes pasākumi.
Projekta pirmā publicitāte: Lejupielādēt
Publicēts RTU mājas lapā: 04.10.2017.

Universitāte