Projekts

.
.
Termoelektriski nanomateriāli/topoloģiski dielektriķi efektīvākai siltuma zudumu pārveidei lietderīgā enerģijā
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Termoelektriski nanomateriāli/topoloģiski dielektriķi efektīvākai siltuma zudumu pārveidei lietderīgā enerģijā
Projekta īsais nosaukums: .
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/257
RTU Projektu reģistra numurs: 2693/2017
Struktūrvienība: Polimērmateriālu institūts
Projekta administrētājs: Projektu ieviešanas un koordinācijas nodaļa
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi”
RTU loma projektā: projekta partneris
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.03.2017.
Projekta noslēguma datums: 29.02.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: CFLA
Projekta zinātniskais vadītājs: Jānis Zicāns
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Aija Zeidaka
Projekta kopējais finansējums:
Kopējais projekta finansējums 648185.45 EUR.
RTU finansējums-216,200 EUR t. sk. ERAF un Valsts budžeta finansējums 199 800 EUR (92.5%), Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 16 400 EUR (7.5 %).
Projekta kopsavilkums:

Projekts ir ar saimniecisku darbību nesaistīts projekts, kas tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas universitāti (vadošais partneris) un tā ietvaros tiks veikta neatkarīga pētniecība: rūpnieciskie pētījumi.
Projekta ietvaros pētniecībā tiks iesaistīti 6 zinātnieki, tai skaitā 1 maģistrants .

Projektā plānotie rezultāti:
Līdzdalība 1 jaunas tehnoloģijas prototipa “TE nanomateriālus saturošu kompozītmateriālu iegūšana” izstrādē;
Līdzdalība 1 jaunas tehnoloģijas prototipa “Uz kompozītmateriāliem balstītas TE ierīces izveide radiālā konfigurācijā” izstrādē;
Līdzdalība patenta sagatavošanā saskaņā ar 2.1. un 2.4. projekta darbību rezultātiem;
Līdzdalība 1 jauna produkta prototipa “Uz kompozītmateriāliem balstīta TE ierīce” izstrādē laboratorijas vidē;
Līdzdalība 1 oriģinālā zinātniskā raksta sagatavošana. Rakstā tēma - uz polimēriem balstītas TE ierīces siltuma zudumu pārveidei elektrībā izveide radiālā konfigurācijā. Rakstu ir paredzēts iesniegt publicēšanai atbilstošās zinātniskās nozares žurnālā, kura citēšanas indekss sasniedz vismaz 50% no nozares vidējā citēšanas indeksa.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Projekta galvenās darbības:
Nr. 2 “Rūpniecisks pētījums. Siltuma pārveides elektrībā ierīču prototipu izstrāde laboratorijas vidē” apakšdarbības:
Nr. 2.1. “Jaunas tehnoloģijas prototipa “TE nanomateriāls saturošu kompozītmateriālu iegūšana” izstrāde”;
Nr. 2.4. “Uz kompozītmateriāliem balstītas radiālās TE ierīces izveides paņēmienu izstrāde laboratorijas vidē”.
Sadarbības partneris:
  • Latvijas Universitāte
Projekta pirmā publicitāte: Lejupielādēt
Publicēts RTU mājas lapā: 02.04.2017.

Universitāte

_