Projekts

.
.
Portatīva ierīce ādas vēža agrīnai bezkontakta diagnostikai
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Portatīva ierīce ādas vēža agrīnai bezkontakta diagnostikai
Projekta īsais nosaukums: -
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/197
RTU Projektu reģistra numurs: 2674/2017
Struktūrvienība: Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts
Projekta administrētājs: Projektu ieviešanas un koordinācijas nodaļa
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi”
RTU loma projektā: projekta partneris
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.03.2017.
Projekta noslēguma datums: 28.03.2019.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Dmitrijs Bļizņuks
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Kristīne Osīte
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējais finansējums 648 586.73 EUR, RTU daļa - 181 562.39 EUR, tai skaitā 154 328.03 EUR ERAF finansējums un 13 617.18 EUR valsts budžeta finansējums.
Projekta kopsavilkums:
Projekta mērķis ir izveidot un klīniski aprobēt jauna vieda portatīvo ierīci un mākoņdatošanas servisu agrīnai ādas melanomas un citu vēža paveidu (bazālo šūnu vēzis, plakanšūnu vēzis) diagnostikai, pēcoperācijas rētas uzraudzībai un audzēja recidīva laicīgai atpazīšanai. Diagnostisko procesu veidos spektrālo un fluorescento attēlu iegūšana, bezvadu datu pārraide caur mobilo tīklu, attēlu apstrāde mākoņdatošanas servisā un attālinātā piekļuve diagnostiskiem rezultātiem. Bezkontakta ādas diagnostikai tiks kombinētas difūzās atstarošanās un fluoriscences fotoizbalēšanas parametru attēlošanas metodes specifiskā ādas apgaismojumā. Prototipa ierīce un mākoņdatošanas serviss tiks klīniski pārbaudīti uz dažādām ļaundabīgām un labdabīgām ādas veidojumu grupām Latvijas Onkoloģijas Centrā un ārstu prakses vietās. Šādas ierīces izveide būtiski uzlabos ādas vēža agrīnās diagnostikas un pēc operācijas uzraudzības pieejamību, palielinot cilvēku dzīves ilgumu un kvalitāti. Projekta pētniecisko grupu veidos pieredzējuši biofotonikas, elektronikas un onkoloģijas eksperti, kā arī jaunie zinātnieki no Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes.

Projekta atbilst medicīnas un veselības zinātnes nozarei (3. Medical and health sciences, 3.3. Health sciences/Medical engineering). Projekts ir ar saimniecisko darbību nesaistīts un tajā paredzēti rūpnieciskie pētījumi un eksperimentālā izstrāde.

RTU kā partneris piedalīsies portatīvas ierīces izstrādē, tās klīniskajā aprobācijā, kā arī tehnoloģiju tiesību sagatavošanā.
Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Portatīvas ierīces prototipa izstrāde.
2. Portatīvās ierīces klīniskā aprobācija un tehnoloģiju tiesību sagatavošana.
Sadarbības partneris:
  • Latvijas Universitāte
Projekta pirmā publicitāte: Lejupielādēt
Publicēts RTU mājas lapā: 10.03.2017.

Universitāte

_