Projekts

.
.
Magnētiskā lauka ierosinātas samaisīšanas ietekme uz biotehnoloģiskajiem procesiem
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Magnētiskā lauka ierosinātas samaisīšanas ietekme uz biotehnoloģiskajiem procesiem
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/144
RTU Projektu reģistra numurs: 2673/2017
Struktūrvienība: Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts
Projekta administrētājs: Projektu sagatavošanas un attīstības nodaļa
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi”
RTU loma projektā: projekta partneris
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.01.2017.
Projekta noslēguma datums: 31.12.2019.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Dagnija Loča
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Arta Čakša-Lapsiņa
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas EUR 644 408.13, t.sk. ERAF līdzfinansējums 85%, apmērā – 547 746.91 EUR.
Projekta kopsavilkums:
Projektā tiks pētīta magnētiskās piedziņas ierosinātas maisīšanas ietekme uz dažādiem biotehnoloģiskajiem procesiem, kā piemērus apskatot rauga, baktēriju un mikroaļģu kultivēšanas procesus, tādā veidā ietverot pietiekami plašu potenciālo mikroorganismu kultūru pielietojuma klāstu. Dotajos procesos tiks pētīti mikroorganismu augšanas fizioloģiskie radītāji pie dažādas intensitātes un konfigurācijas magnētiskajiem laukiem, kas raksturīgi magnētiskajām piedziņām. Tiks pētīta ari maisīšanas izraisīto cirpes spriegumu, kā ari citu maisīšanas sekundāro efektu ietekme uz dažādu mikroorganismu fizioloģiskajiem radītajiem. Balstoties uz pētījumu rezultātiem, tiks noteiktas magnētiskā lauka ierosinātas samaisīšanas pielietojamības robežas dažādiem steriliem biotehnoloģiskajiem procesiem. Projekta zinātniskais vadītājs: LV Koksnes ķīmijas institūta vadošais pētnieks Juris Vanags.
Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Projekta dzīves cikla laikā paredzēti šādi rezultāti: 4 oriģināli zinātniskie raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai Web of Science vai SCOPUS datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos; 2 oriģināli zinātniskie raksti, kas tiks iesniegti publicēšanai žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa, intelektuālā īpašuma licences līgums.
Sadarbības partneris:
  • Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
  • Fizikālās enerģētikas institūts
Projekta pirmā publicitāte: Lejupielādēt
Publicēts RTU mājas lapā: 03.03.2017.

Universitāte

_