Projekts

.
.
Pasīvi šķiedru optiskie sensori energoefektīvai transporta infrastruktūras tehniskā stāvokļa uzraudzībai
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Pasīvi šķiedru optiskie sensori energoefektīvai transporta infrastruktūras tehniskā stāvokļa uzraudzībai
Projekta īsais nosaukums: -
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/072
RTU Projektu reģistra numurs: 2604/2017
Struktūrvienība: Telekomunikāciju institūts
Projekta administrētājs: Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi”
RTU loma projektā: vadošais partneris
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.03.2017.
Projekta noslēguma datums: 29.02.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Vjačeslavs Bobrovs
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Sintija Bērziņa
Projekta kopējais finansējums:
648 000.00 EUR, t.sk. ERAF ieguldījums 550 800.00 EUR
Projekta kopsavilkums:

Šis starpdisciplinārais projekts paredz izstrādāt jaunus energoefektīvus uz šķiedras Brega režģa (FBG) balstītus optiskos sensorus un no tiem pienākošā optiskā signāla apstrādes sistēmas risinājumus ceļu un uzbērumu tehniskā stāvokļa nepārtrauktai uzraudzībai. Galvenokārt uzmanība šajā praktiskas ievirzes projektā tiek vērsta uz inovatīvu FBG sensoru tehnoloģiju un risinājumu izpēti, kas tiek izmantoti, lai novērotu materiālu nolietojumu – mehānisko parametru izmaiņas, mikroplaisas ceļu konstrukcijās, kā arī uzbērumu deformācijas. Pētāmie FBG sensori atļauj momentāni identificēt plaisas un celtniecības defektus konstrukcijās, kamēr tie vēl ir nelieli, tādā veidā samazinot remonta izmaksas un būtiski veicinot sabiedriskā transporta sistēmas drošību. Projektā tiks izstrādāts un validēts ceļa segas galīgo elementu modelis, ņemot vērā gan laboratorijā izveidota ceļa segas fiziska modeļa, gan ekspluatācijā esoša autoceļa seguma testēšanas datus. Sadarbībā ar būvniecības un telekomunikāciju nozaru pārstāvjiem tiks veikta ceļu segas tehniskā stāvokļa novērtēšana un tiks izveidots FBG šķiedru optisko sensoru tehnoloģiskais risinājums,kam tiks veikta veiktspējas, izturības un stabilitātes eksperimentāla pārbaude. Projekts sevī ietver arī ilgtermiņa pētnieciskās aktivitātes, kas ir vērstas uz eksistējošās tehnoloģijas eksperimentālu pilnveidošanu, jaunu starpdisciplināru zināšanu ieguvi un inovāciju radīšanu, kā arī pārdomātu zināšanu un tehnoloģiju pārneses stratēģiju.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Starpdisciplinārajā projektā plānotas sekojošas galvenās darbības:

Šķiedru optisko sensoru tipu, ienākošā optiskā signāla apstrādes un to pielietošanas ceļa segumu tehnisko stāvokļu noteikšanā izpēte;
Optisko sensoru tīkla izpēte simulāciju vidē un eksperimentālas, uzlabotās, uz FBG balstītās optisko sensoru datu apstrādes sistēmas izveide;
Ceļa segas fiziska modeļa izveide un testēšana laboratorijas apstākļos;
Ekspluatācijā esoša autoceļa konstrukcijas testēšana ar izstrādāto FBG sensoru signālu apstrādes sistēmu;
Projekta ietvaros radīto rezultātu izplatīšana - publikāciju sagatavošana publicēšanai, tehnoloģiju tiesību aizsardzība, intelektuālā īpašuma licences līguma slēgšana.
Sadarbības partneris:
  • SIA "AFFOC Solutions"
Projekta pirmā publicitāte: Lejupielādēt
Publicēts RTU mājas lapā: 16.03.2017.

Universitāte

_