Projekts

.
.
Paātrinātāja pētniecība un inovācijas Eiropas zinātnes un sabiedrības attīstībai
Projekta nosaukums: Paātrinātāja pētniecība un inovācijas Eiropas zinātnes un sabiedrības attīstībai
Projekta īsais nosaukums: ARIES
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 730871
RTU Projektu reģistra numurs: 2602
Struktūrvienība: Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedra
Projekta administrētājs: Zinātniskās darbības projektu nodaļa
Finansējošais fonds: Horizon2020
RTU loma projektā: projekta partneris
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.05.2017.
Projekta noslēguma datums: 01.05.2021.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Eiropas Komisija
Projekta zinātniskais vadītājs: Toms Torims
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Inga Raginska
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējais RTU finansējums ir 537 750.00 EUR
Projekta kopsavilkums:

Lielais hadronu paātrinātājs, ar kura palīdzību tika atklāts Higsa bozons, ir apjomīgākais un sarežģītākais zinātniskais instruments uz planētas. Šobrīd tas sasniedzis tehnisko iespēju robežu, tāpēc Eiropas zinātnieki, arī RTU pētnieki, apvienojas projektā, lai izstrādātu tehnoloģijas jaudīgāku, drošāku un efektīvāku paātrinātāju būvēšanai.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Tehniskā fizikas institūta zinātnieki profesora Artūra Medvida vadībā pētīs supervadītāju niobiju, ko izmanto hadronu paātrinātāja rezonatoru pārklāšanai. Niobija īpašības nodrošina vajadzīgos apstākļus daļiņu plūsmas paātrināšanai līdz gaismas ātrumam. RTU zinātnieku uzdevums ir izstrādāt tehnoloģiju enerģijas zudumu samazināšanai un uzlabot pārklājuma noturību.

Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta pētnieki zinātnieka Pētera Apses-Apsīša vadībā būvēs unikālu enerģijas modulatoru (prototipu), ar kura palīdzību elektronu lielgabalā būs iespējams regulēt daļiņu kūļa jaudu un koncentrāciju, variējot ar kūļa platumu un fokusu.

Savukārt RTU Tālmācības studiju centrs projektā veidos informatīvus e-apmācības materiālus par CERN dažādu sagatavotības līmeņu lietotājiem. Interesentiem būs iespēja iegūt vispārīgu informāciju par CERN un tur veiktajiem pētījumiem, bet zinātniekiem tiks piedāvāta apkopota informācija par iespējām izmantot CERN resursus pētnieciskajā darbā.
Sadarbības partneris:
  • Eiropas Kodolpētījumu organizācija (CERN)
Publicēts RTU mājas lapā: 08.05.2017.

Universitāte

_