Projekts

.
.
Inovatīva frēzētā asfaltbetona izmantošana ilgtspējīgiem ceļa segas konstruktīvajiem slāņiem
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Inovatīva frēzētā asfaltbetona izmantošana ilgtspējīgiem ceļa segas konstruktīvajiem slāņiem
Projekta īsais nosaukums: -
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/148
RTU Projektu reģistra numurs: 2592/2017
Struktūrvienība: Ceļu un tiltu katedra
Projekta administrētājs: Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.03.2017.
Projekta noslēguma datums: 29.02.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Viktors Haritonovs
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Edgars Kažoks
Projekta kopējais finansējums:
648 000.00 EUR, tajā skaitā ERAF ieguldījums 550 800.00 EUR
Projekta kopsavilkums:
Pieaugot asfaltbetona izejmateriālu cenām un vides aizsardzības prasībām pastāv objektīva nepieciešamība pēc padziļinātas frēzētā asfaltbetona īpašību un tā pielietošanas tehnoloģiju izpētes. Projekta mērķis ir veicināt frēzētā asfaltbetona izmantošanu videi draudzīgu, ekonomiski izdevīgu un ilgtspējīgu ceļa segas klājumu (virskārtas un pamata kārtas) materiālu izstrādei. Šajā pētījumā tiks veikta novecojušā bitumena raksturošana, modificēšanas iespēju izvērtēšana, izmantojot specifiskas atšķirīgas molekulmasas piedevas, kā arī tiks rekomendētas tā raksturošanas metodes, lai pārliecinātos par asfalta atjaunošanas efektivitāti. Tiks izpētītas bitumena modificēšanas iespējas ar perspektīvam termoplastiskā poliolefīna piedevām un no vietējiem dabas resursiem iegūtām eļļām, lai uzlabotu materiāla ekspluatācijas īpašības, tostarp, termoplastiskās īpašības, izturību pret novecošanos, mitrumizturību un nogurumizturību. Atjaunoto bitumenu saturošo ceļu virskārtas kompozītu īpašības tiks projektētas vismaz līdzvērtīgas tradicionālā veidā iegūto materiālu veiktspējai. Tiks izpētītas arī zemākas kvalitātes frēzētā asfaltbetona (nehomogenitāte, neatbilstoša granulometrija, bitumena novecošanas pakāpe, u.c.) efektīvas pielietošanas iespējas ceļa segas pamata kārtas izbūvei, veicot stabilizāciju ar vietēji iegūstamu biomasas sadegšanas blakusproduktu - vieglajiem pelniem kā cementa aizstājēju. Izmantojot šī projekta rezultātus, tiks projektēta ceļa sega un veikta tās dzīves cikla analīze, kā arī tiks izstrādāts aprēķina rīks, lai noteiktu frēzētā asfalta optimālu izmantošanas metodi katrā konkrētā būvobjektā. Pētījumu veids: rūpnieciskais pētījums (TRL4) un eksperimentālā izstrāde (TRL5), ar saimniecisko darbību nesaistīts projekts.

Sagaidāmais rezultāts

Novērtēta iztrādātās alternatīvās bitumena atjaunināšanas un modificēšanas tehnoloģijas izmantošanas efektivitāte;
Izstrādāta alternatīva metode bitumena un asfaltbetona ilgtermiņa veiktspējas izvērtēšanai;
Izmantojot augstu frezētā asfaltbetona saturu, izstrādāti jauni ceļa segas konstruktīvo slāņu materiāli ar augstām ekspluatācijas īpašībām;
Veikta izstrādāto materiālu iestrāde un pārbaude reālos ekspluatācijas apstākļos;
Izstrādāts sistēmas dinamikas aprēķinu rīks, kas var tikt izmantots frēzēta asfaltbetona pielietošanas stratēģijas optimizēšanai;
Vismaz 7 publikācijas, no kurām vismaz 3 iekļautas citējamības datubāzēs indeksētajos izdevumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50% no jomas vidējā citēšanas indeksa;
Vismaz viena doktora disertācija, kas atbilst projekta tematikai.
Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Starpdisciplinārajā projektā plānotas sekojošas galvenās darbības:

Novecojušā bitumena raksturošana, modificēšanas iespēju izvērtēšana un alternatīvu bitumena raksturošanas metožu izstrāde;
Asfaltbetona ar augstu frēzētā asfalta saturu izstrāde;
Augstas nestspējas ceļas segas pamatkārtas ar augstu frēzētā asfaltbetona saturu, stabilizētu ar viegliem pelniem, izstrāde;
Ceļa segas konstruktīvo slāņu projektēšana un dzīves cikla analīze.
Projekta pirmā publicitāte: Lejupielādēt
Publicēts RTU mājas lapā: 16.03.2017.

Universitāte

_