Projekts

.
.
Neklasificēto ēku gandrīz nulles enerģijas ēku risinājumi
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Neklasificēto ēku gandrīz nulles enerģijas ēku risinājumi
Projekta īsais nosaukums: -
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/048
RTU Projektu reģistra numurs: 2591/2017
Struktūrvienība: Siltuma inženierijas un tehnoloģijas katedra
Projekta administrētājs: Projektu ieviešanas un koordinācijas nodaļa
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.04.2017.
Projekta noslēguma datums: 31.03.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Anatolijs Borodiņecs
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Esmeralda Atroška
Projekta kopējais finansējums:
634 615.10 EUR
Projekta kopsavilkums:
Projekta mērķis ir izstrādāt neklasificēto ēku kompleksos dziļas renovācijas risinājumus, gandrīz nulles enerģijas sasniegšanai, ar plašu atjaunojamo energoresursu izmantošanu un drošu energoapgādi. Saskaņā ar Latvijas likumdošanas definīciju neklasificētās ēkās ir soda izciešanas iestādes, cietumi un apcietinājuma centri, aizsardzības spēku, policijas un ugunsdzēsības dienestu ēkas un šo iestāžu kazarmas, kā arī palīgēkas un telpu grupas palīgēkās. Projekta ietvaros īpaša uzmanība tiek veltīta kazarmām, militāra ēkām utt. Projektu ieviešanu atbalsta valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs. Projekta ietvaros tiek paredzēts veikt nesaimnieciskus, rūpnieciskos pētījumus, lai noteiktu inovatīvo materiālu un tehnoloģiju pielietošanu neklasificēto ēku un ēku kompleksos energoefektivitātes uzlabošanai, tādējādi palielinot vietējo komersantu konkurētspēju un palielinot viņu produktu un pakalpojumu noieta tirgu.
Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Projekta vadība;
2. Esošās situācijas analīze;
2.1. Ēku energopateriņa un iekšējā gaisa kvalitātes novērtējums;
2.2. Ēku klasifikācija un specifisko prasību noteikšana;
2.3. Neklasificēto ēku energoaudita metodoloģija un tehniskā stāvokļa novērtēšanas vadlīnijas;
3. Multi-aktīvas fasāžu sistēmas:
3.1. Tehniskais pamatojums;
3.2. Koncepcijas eksperimentālā pārbaude;
3.3. Multiaktīvās fasādes fragmenta prototipa izgatavošana un tā testēšana;
4. Stacionārie un mobilie pašpietiekami enerģijas avoti un kompleksa risinājumi:
4.1. Patērētāju slodžu grafiku izpēte un patērētāju prioritizācija;
4.2. Pielietojamo tipveida risinājumu izstrāde un to simulācija;
4.3. Testa moduļiekārtas izstrāde un montāža. Tehnoloģijas gatavības līmeņa novērtēšana.
5. Sadarbības platforma.
Projekta pirmā publicitāte: Lejupielādēt
Publicēts RTU mājas lapā: 04.04.2017.

Universitāte

_