Projekts

.
.
Jauna koncepcija ilgtspējīgas, zema energopatēriņa ēku būvniecībai
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Jauna koncepcija ilgtspējīgas, zema energopatēriņa ēku būvniecībai
Projekta īsais nosaukums: -
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/007
RTU Projektu reģistra numurs: 2590/2017
Struktūrvienība: Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedra
Projekta administrētājs: Projektu ieviešanas un koordinācijas nodaļa
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi”
RTU loma projektā: vadošais partneris
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.03.2017.
Projekta noslēguma datums: 29.02.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Aleksandrs Korjakins
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Esmeralda Atroška
Projekta kopējais finansējums:
648 648.00 EUR
Projekta kopsavilkums:
Projekta ietvaros ir paredzēts veikt rūpnieciskos un eksperimentālos pētījumus - ēkas konstruktīvo elementu risinājumu izstrādi un optimizāciju, izmantojot laboratorijā izstrādātus un rūpnieciski aprobētus viedos un ekoloģiskos būvmateriālus: efektīvus un ekoloģiskus norobežojošo konstrukciju materiālus (dabisko šķiedru kompozītu un nanomodificētu putubetonu), augstas veiktspējas cementa kompozītus ar inovatīvu disperso stiegrojumu, termiskās enerģijas uzkrājošus augstas veiktspējas cementa kompozītus ar iekštelpu temperatūras regulējošām īpašībām. Lai izveidotu konstrukciju prototipus, paredzēta inovatīvo materiālu sastāvu un no tiem izveidoto konstrukciju un savienojumu optimizācija. Projekta ietvaros ir plānots ražošanas apstākļos aprobēt laboratorijā izstrādāto būvmateriālu ražošanas metodes un no tiem izgatavot norobežojošo un nesošo elementu prototipus. Izveidotās konstrukcijas paredzēts integrēt daudzstāvu dzīvojamās ēkās 3D modelī, kas tiks izmantots ēkas energoefektivitātes aprēķinos. Rezultātā plānots, ka jaunās koncepcijas 3D modelī izmantotie materiāli un konstrukcijas veicinās lietderīgu/ekonomisku energoresursu izmantošanu gan apkures, gan vasaras sezonā, lai nodrošinātu cilvēka labsajūtai piemērotu iekštelpu klimatu. Ēkas paaugstināto energoefektivitāti nodrošinās viedās inženiersistēmas: optimāli projektētas apkures, ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas cilvēka veselībai un darbaspējām labvēlīga mikroklimata nodrošināšanai, kuru efektivitāti paaugstinās ēkas būvniecībā izmantotie viedie materiāli un konstrukcijas.
Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Galvenās aktivitātes:
1. Projekta zinātnisko rezultātu apkopošana;
2. Projekta zinātnisko rezultātu apkopošana;
3. Viedas daudzstāvu konstrukcijas risinājuma un to nesošo elementu izstrāde;
4. Materiālu sastāva un konstrukciju topoloģijas daudzkritēriju optimizācija;
5. Viedo inženiersistēmu darbības režīmu uzlabošana pielāgojieties inovatīvo būvmateriālu īpašībām;
6. Zemas enerģijas patēriņa daudzstāvu dzīvokļu ēkas dzīves cikla aprēķins.
Sadarbības partneris:
  • SIA Warm House
Projekta pirmā publicitāte: Lejupielādēt
Publicēts RTU mājas lapā: 16.03.2017.

Universitāte

_