Projekts

.
.
Nanolīmenī modificētu tekstiliju virsmu pārklājumu sintēze un enerģētiski neatkarīgas mērīšanas sistēmas integrācija viedapģērbā ar medicīnisko novērojumu funkcijām
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Nanolīmenī modificētu tekstiliju virsmu pārklājumu sintēze un enerģētiski neatkarīgas mērīšanas sistēmas integrācija viedapģērbā ar medicīnisko novērojumu funkcijām
Projekta īsais nosaukums: -
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/020
RTU Projektu reģistra numurs: 2588/2017
Struktūrvienība: Dizaina tehnoloģiju institūts
Projekta administrētājs: Projektu ieviešanas un koordinācijas nodaļa
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.03.2017.
Projekta noslēguma datums: 31.12.2019.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Centrālā finanšu un līguma aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Silvija Kukle
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Ieva Jokste
Projekta kopējais finansējums:
ERAF finansējums 518 808.00 EUR
Valsts budžeta finansējums 45 777.18 EUR
Cits publiskais finansējums 17 203.17 EUR
Publiskās attiecināmās izmaksas 581 788.38 EUR
Privātās attiecināmās izmaksas 28 574.01 EUR
Kopējās attiecināmās izmaksas 610 362.39 EUR
Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis ir veikt pētniecību, lai gūtu vairāk zināšanu un labāku izpratni par tādu viedā apģērba elementu kā tekstiliju, enerģētiski neatkarīgas sistēmas un uz tekstilsensoriem balstītas mērīšanas sistēmas izstrādi un pilnveidi, kā arī šo elementu piemērošanu un integrāciju viedā apģērba komplektā, kas paredzēts medicīnisko novērojumu veikšanai ortopēdijas jomā.
Projekta mērķa sasniegšanai tiks veikti pētījumi šādos virzienos:
- pētījumus uz tekstilsensoriem balstītas mērīšanas sistēmas izveidei podometrijas un skoliozes pacientu novērošanas vajadzībām;
- pētījumus papildus funkcionalitātes piešķiršanai tekstilijām;
- pētījumus enerģētiski neatkarīgas sistēmas pilnveidei un optimālai integrācijai apģērbā;
- pētījumus viedā apģērba komplekta, kas paredzēts medicīnisko novērojumu veikšanai podometrijas un skoliozes pacientu vajadzībām, prototipa izstrāde.
Projektā paredzēti starpnozaru pētījumi, kas saistīti ar tekstiliju un apģērbu projektēšanu, modificējošo nanopārklājumu sintēzi, elektronisko ierīču projektēšanu un pielāgošanu, kā arī komunikācijas tehnoloģiju attīstīšanu.
Pētījuma rezultātā tiks izstrādāts viedapģērba komplekta prototips (TRL 7) ar iestrādātiem tekstilsensoriem medicīnisko novērojumu veikšanai. Komplekts būs enerģētiski neatkarīgs un no ārējiem apstākļiem aizsargājošs, nodrošinot ilgstošu un nepārtrauktu podometrijas un skoliozes novērojumu veikšanu.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Pētījumu veikšana papildus funkcionalitātes piešķiršanai tekstilijām
1.1. Metode nanolīmenī strukturētu pārklājumu sintēzei un uznešanai uz tekstilijām ar zemu karstumizturību (TRL 4)
1.2. Ar nanolīmenī strukturētu virsmas pārklājumu modificēti zeķu izstrādājumi (TRL 4-7)
1.3. Ar nanolīmenī strukturētu virsmas pārklājumu modificēti T-krekli (TRL 4-7)
1.4. Tehnoloģijas tiesību aizsardzība
1.5. Publikāciju sagatavošana
1.6. Intelektuālā īpašuma licences līguma noslēgšana
2. Ortopēdisko pacientu biomehānisko parametru novērtēšana metodes izstrāde, izmantojot e-tekstilu, (TRL2 – 4)
2.1. Podometrijas metodes pre-klīniskais izmēģinājums (TRL 2-4)
2.2. Skoliozes pacientu stājas novērošanas metodes pre-klīniskais izmēģinājums (TRL 2-4)
2.3. Tehnoloģijas tiesību aizsardzība
2.4. Publikāciju sagatavošana
2.5. Intelektuālā īpašuma licences līguma noslēgšana
3. Pētījumi enerģētiski neatkarīgas sistēmas pilnveidei un optimālai integrācijai apģērbā, kas apģērba valkātāja ķermeņa daļu kustību enerģiju transformētu elektrībā, iegūtu datus par cilvēka fizioloģisko stāvokli, un spētu nosūtīt informāciju attālinātiem uztvērējiem (TRL 4)
3.1. Pētījumi, kas ir saistīti ar vairāku, laikā saskaņotu darbināmu enerģijas pārveidotāju izvietošanu apģērba elementos. (TRL 4)
3.2. Enerģijas pārveidošanas un uzkrāšanas sistēmas prototipa izstrāde un tā integrēšana apģērbā (TRL 4-7)
3.3. Tehnoloģijas tiesību aizsardzība
3.4. Publikāciju sagatavošana
3.5. Intelektuālā īpašuma licences līguma noslēgšana
4. Enerģētiski neatkarīga, uzlabotu tekstiliju viedā apģērba komplekta, kas paredzēts medicīnisko novērojumu veikšanai podometrijas un skoliozes pacientu vajadzībām, prototipa izstrāde.
(TRL 5-7)
4.1. Publikāciju sagatavošana
Projekta pirmā publicitāte: Lejupielādēt
Publicēts RTU mājas lapā: 15.03.2017.

Universitāte

_