Projekts

.
.
Minerāli un sintētiski nanopulveri porainas keramikas iegūšanai un keramikas materiālu modificēšanai
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Minerāli un sintētiski nanopulveri porainas keramikas iegūšanai un keramikas materiālu modificēšanai
Projekta īsais nosaukums: .
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/077
RTU Projektu reģistra numurs: 2587/2017
Struktūrvienība: Silikātu materiālu institūts
Projekta administrētājs: Projektu ieviešanas un koordinācijas nodaļa
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.03.2017.
Projekta noslēguma datums: 29.02.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: CFLA
Projekta zinātniskais vadītājs: Ruta Švinka
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Aija Zeidaka
Projekta kopējais finansējums:
592 345.20 EUR t. sk. ERAF un Valsts budžeta finansējums 547919.32 EUR (92.5%), Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 44425.90 (7.5 %).
Projekta kopsavilkums:
Projekts ir ar saimniecisku darbību nesaistīts, individuāli īstenots un tā ietvaros tiks veikta neatkarīga pētniecība: rūpnieciskie pētījumi un eksperimentālā izstrāde . Projekta ietvaros pētniecību pētniecībā tiks iesaistīti 5 zinātnieki, 1 jaunais zinātnieks, 9 studējošie.
Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Paraugu sagatavošana, īpašību un struktūras, filtrējošo īpašību noteikšana, katalizatora uzklāšana, katalītisko īpašību noteikšana (TRL2-TRL4)- Tiks veikti trīs darba posmi: matricas iegūšana, filtrējošas membrānas iegūšana, gatava katalizatora materiāla izgatavošana;
Tehnoloģijas un produkta izstrāde (TRL5-TRL6)- Paralēli tiek realizēti 2 procesi: tehnoloģijas izstrāde piedāvājamā materiāla iegūšanai un produkta prototipa izstrāde;
Tehnoloģiju un zināšanu pārnese.
Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Paraugu sagatavošana, īpašību un struktūras, filtrējošo īpašību noteikšana, katalizatora uzklāšana, katalītisko īpašību noteikšana (TRL2-TRL4)- Tiks veikti trīs darba posmi: matricas iegūšana, filtrējošas membrānas iegūšana, gatava katalizatora materiāla izgatavošana;
Tehnoloģijas un produkta izstrāde (TRL5-TRL6)- Paralēli tiek realizēti 2 procesi: tehnoloģijas izstrāde piedāvājamā materiāla iegūšanai un produkta prototipa izstrāde;
Tehnoloģiju un zināšanu pārnese.
Projekta pirmā publicitāte: Lejupielādēt
Publicēts RTU mājas lapā: 27.03.2017.

Universitāte