Projekts

.
.
Individuālajā siltumapgādē integrēta miglas aparāta sistēma (IFUS)
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Individuālajā siltumapgādē integrēta miglas aparāta sistēma (IFUS)
Projekta īsais nosaukums: IFUS
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/16/A/015
RTU Projektu reģistra numurs: 2538/2017
Struktūrvienība: Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Projekta administrētājs: Vides aizsardzības un siltuma sistēmu katedra
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.04.2017.
Projekta noslēguma datums: 31.03.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Dagnija Blumberga
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Terēza Bezručko
Projekta kopējais finansējums:
595 843,79 EUR
Projekta kopsavilkums:
Projekts IFUS piedāvā jaunu dūmgāžu attīrīšanas tehnoloģisko risinājumu mazas jaudas biomasas katliem, kas ir paredzēts, lai samazinātu emisijas un paaugstinātu energoefektivitāti (līdz pat 20%) salīdzinot ar tradicionāliem risinājumiem. Šī risinājuma galvenā ideja ir izveidot miglas efekta zonu dūmgāžu attīrīšanas iekārtā, tādējādi samazinot smalko putekļu (PM10, PM 2.5) un gāzveida videi kaitīgās emisijas. Miglas zonas īpašības piesārņojuma sasaistīšanā tiks aplūkotas arī izmantojot elektrisko un elektromagnētisko lauku. Galvenās projekta darbības ietver eksperimenta plāna izveidi siltuma un masas apmaiņas procesa izpētei eksperimentālajā iekārtā, matemātiskā modeļa izveidi un rezultātu sakritības ar eksperimentālajiem datiem salīdzināšanu, mērījumu veikšanu emisiju samazināšanas un energoefektivitātes paaugstināšanas noteikšanai, izmantojot eksperimentālo iekārtu. Tiks veikta tehnoloģisko risinājumu identificēšana pH līmeņa regulācijai dūmgāžu attīrīšanas laikā, lai novērstu korozijas riskus, un pulpas, kas radusies dūmgāžu attīrīšanas laikā, attīrīšanai. Visbeidzot tiks veikta procesu ietekmējošie parametru analīze, lai būtu iespējams tālāk uzlabot iekārtas veiktspēju. Kā galvenais projekta rezultāts tiks izstrādāts prototips dūmgāžu attīrīšanas iekārtai, kas ir paredzēta mazas jaudas katlu emisiju samazināšanai.
Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Projektā plānotie rezultāti: Izstrādāts prototips dūmgāžu attīrīšanas iekārtai, kas ir paredzēta mazas jaudas katlu emisiju samazināšanai. Papildus sagaidāmie rezultāti, kas atbalsta tehnoloģiju pārnesi un atbalsta rezultāta izcilību, ietver:
• zinātniskas publikācijas, kas ir iesniegtas izdevumiem, kas ir indeksēti Web of Science vai Scopus datubāzēs;
• dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs;
• tehnoloģiju tiesības;
• intelektuālā īpašuma licences līgums;
• jauna tehnoloģija;
• jaunas pētnieku vietas doktorantūras un maģistrantūras studentiem;
• konsolidēti ziņojumi par projekta darbības rezultātiem.
Projekta pirmā publicitāte: Lejupielādēt
Publicēts RTU mājas lapā: 17.02.2017.

Universitāte

_