Projekts

.
.
Klimata zināšanu un inovāciju kopiena
Projekta nosaukums: Klimata zināšanu un inovāciju kopiena
Projekta īsais nosaukums: Climate KIC
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 63299658
RTU Projektu reģistra numurs: 2427
Struktūrvienība: Zinātņu prorektora dienests
Projekta administrētājs: Doktorantu studiju nodaļa
Finansējošais fonds: Eiropas Inovāciju un tehnoloģijas institūta (European Institute of Innovation & Technology – EIT)
RTU loma projektā: projekta partneris
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 20.07.2016.
Projekta noslēguma datums: 29.12.2023.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts
Projekta zinātniskais vadītājs: Tālis Juhna
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Ilze Pusbarniece
Projekta kopējais finansējums:
Projekta RTU daļas finansējums ir 60 000.00 EUR
Projekta kopsavilkums:

RTU dalība «EIT Climate-KIC» nodrošina iespējas Latvijas studentiem, zinātniekiem, jaunuzņēmumiem un dažādu jomu profesionāļiem attīstīt uzņēmējdarbības prasmes, vienlaikus radot risinājumus klimata izmaiņu samazināšanai. Tādējādi RTU stiprina klimatam draudzīgas uzņēmējdarbības un zaļo tehnoloģiju attīstību Latvijā.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
RTU dalība «EIT Climate-KIC» nodrošina iespējas Latvijas studentiem, zinātniekiem, jaunuzņēmumiem un dažādu jomu profesionāļiem attīstīt uzņēmējdarbības prasmes, vienlaikus radot risinājumus klimata izmaiņu samazināšanai. Tādējādi RTU stiprina klimatam draudzīgas uzņēmējdarbības un zaļo tehnoloģiju attīstību Latvijā.
Sadarbības partneris:
  • Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts
Publicēts RTU mājas lapā: 20.08.2018.

Universitāte

_