Projekts

.
.
Robežu pārvaldība Centrālāzijai - 9.fāze (BOMCA 9)
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Robežu pārvaldība Centrālāzijai - 9.fāze (BOMCA 9)
Projekta īsais nosaukums: BOMCA 9
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1984
RTU Projektu reģistra numurs: 1984/2015
Struktūrvienība: Muitas un nodokļu katedra
Projekta administrētājs: Muitas un nodokļu katedra
Finansējošais fonds: International Centre for Migration Policy Development
RTU loma projektā: projekta partneris
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 15.06.2015.
Projekta noslēguma datums: 30.04.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: International Centre for Migration Policy Development
Projekta zinātniskais vadītājs: Normunds Rudzītis
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Elīna Ludāne
Projekta kopējais finansējums:
EUR 6 606 380
Projekta kopsavilkums:

To increase effectiveness and efficiency of border management in Central Asia by introducing advanced elements of the Integrated Border Management (IBM), assisting governments in developing and reforming their migration governance, mobility, and trade facilitation policies, strengthening capacities of Border and Migration Agencies, thus contributing to the security and economic development at national and regional level

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
 To sustain institutional development in the transition to more effective and efficient methods of border management, replicating best practices of the IBM paradigm
 To develop legal and procedural instruments, as well as advanced practices to manage regular and irregular migration at borders, in compliance with international norms and standards
 To introduce measures to increase the efficiency of border checks and procedures facilitating licit trade and transit of goods, and countering various forms of smuggling
Publicēts RTU mājas lapā: 06.05.2016.

Universitāte

_