Ziņas

RTU notiks vides un klimata tehnoloģijām veltīta konference

No 15. līdz 17. maijam Rīgas Tehniskajā universitātē, Āzenes ielā 12/1 notiks ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference «Conference of Environment and Climate Technologies (CONECT)». Konferences uzmanības lokā ir vairāki būtiski klimata tehnoloģiju jomas temati – atjaunojamā enerģija, sistēmdinamika, zaļās transporta sistēmas, biodegviela un alternatīvā degviela, piesārņojuma novēršana, enerģētikas un oglekļa tirgus, energoefektivitātes uzlabošana, resursu efektīva izmantošana, aprites ekonomika, ekodizains un citi.

14. maijs

Cēsīs notiks Koka dienas

Koka dienas Cēsīs, kas notiks no 28. aprīļa līdz 5. maijam, ir koka arhitektūras, amatu, rūpniecības un dizaina pasākums – ikgadējs izglītojošu notikumu kopums, kokapstrādes un restaurācijas darbnīca un zinātniskā konference. Koka dienas tiek rīkotas sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Arhitektūras fakultāti (AF) un AF studenti ir izstrādājuši mobilo koka paviljonu, kurš būs apskatāms pasākuma laikā, un tā pilnveidošana būs viens no uzdevumiem Koka dizaina un arhitektūras darbnīcā Cēsu Tehnoloģiju un dizaina vidusskolā 28. aprīlī.

23. aprīlis

Seminārā iepazīstina ar transporta pētniecības prioritātēm un attīstības virzieniem

Baltijas valstu transporta pētniecības un politikas plānošanas jomas pārstāvji tikās seminārā, kurā tika pārrunāti Eiropas Savienības prioritārie jautājumi transporta pētniecībā, iezīmēti tā galveni attīstības virzieni, kā arī apspriesti citi būtiski transporta jomas attīstības jautājumi. 

15. aprīlis

Universitāte

_