Vidusskolēniem, kuri RTU apguva padziļinātos kursus «Ķīmija II» un «Fizika II», noslēdzas mācību gads

12. maijs, 2023
.
.
.
11. maijā mācības RTU noslēdzās 12. klases skolēniem, kuri universitātē apguva padziļinātos kursus «Ķīmija II» un «Fizika II». Foto: Vitālijs Vinogradovs, RTU

Iespēja vēl vidusskolas laikā iepazīt universitātes vidi un strādāt laboratorijās, kādu nav skolā, – šie ir galvenie divpadsmitklasnieku minētie ieguvumi, beidzot apgūt padziļinātos kursus «Ķīmija II» un «Fizika II», ko 2022./2023. mācību gadā vidusskolām piedāvāja Rīgas Tehniskā universitāte (RTU). 11. maijā skolēniem mācības RTU noslēdzās, taču universitāte arī nākamajos gados turpinās iesākto un piedāvās padziļināti apgūt eksaktos un dabaszinātņu kursus, ja skolas to nespēj nodrošināt. 

Jauna pieredze un sagatavošanās studijām 

«Šeit bija tāds laboratoriju aprīkojums, kāda mums skolā nav, tāpēc varējām daudz labāk veikt vajadzīgos mērījumus, piemēram, par gaismas polarizāciju, un izprast, kā viss strādā,» saka Ādažu vidusskolas skolnieks Krists Saldatenoks, kurš RTU apguva kursu «Fizika II». Savukārt viņa skolasbiedrs Aleksis Pencis kā ieguvumu uzsver arī jauno pieredzi un gūto ieskatu universitātes dzīvē, kas varētu noderēt tiem jauniešiem, kuri «mērķē uz mācībām RTU». Viņš arī norāda, ka «ir liela atšķirība, vai priekšmetu pasniedz skolas skolotājs, vai universitātes profesors, jo ir daudz citādāka pieeja.» Abi puiši gan vēl nav konkrēti izlēmuši, ko studēs, taču kā vienu no iespējām apsver inženierzinātnes. 

Toties Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas skolniece Dagnija Paula Zvingule, kura arī apguva «Fiziku II», mērķtiecīgi ir mācījusies, lai šovasar startētu RTU Arhitektūras fakultātē. Tā kā reflektantiem, pretendējot uz studiju vietu programmā «Arhitektūra», ir jākārto iestājpārbaudījums zīmēšanā, viņa privāti apmeklē arī zīmēšanas nodarbības. Dagnijai Paulai mācības RTU palīdzējušas arī socializācijas procesā, jo šajā laikā viņa līdztekus zināšanām ieguvusi arī informāciju, «kā viss RTU notiek un kur kas atrodas, jo vēlos šeit tālāk mācīties».

Savukārt Ralfs Brūveris no privātās vidusskolas «Patnis» RTU apguva kursu «Ķīmija II» un atzīst – sākumā bijis ļoti grūti, taču tagad, kad viss galā, pašam esot prieks. Viņš gan vēl īsti nav izlēmis, vai studēs kādā studiju programmā, kas saistīta ar ķīmiju un materiālzinātni, vai tomēr izvēlēsies arhitektūru vai biznesa vadību. 

Pirmais gads – veiksmīgs

«Pirmais gads mums ir bijis pietiekami rezultatīvs un sekmīgs,» atzīst RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Tehniskās fizikas institūta direktors profesors Juris Blūms. Viņš skaidro, ka, piedāvājot vidusskolēniem apgūt padziļinātos kursus, kā arī RTU izstrādāt «Projekta darbu», universitāte ne tikai atbalsta skolas, bet arī sagatavo skolēnus studijām augstskolā, lai viņiem nebūtu grūtību apgūt studiju vielu. Jau ir gūti arī pirmie panākumi – četri skolēni, kuri RTU izstrādāja arī savus projekta darbus, ar kuriem piedalījās Zinātniskās pētniecības darbu konkursā un ieguva godalgotas vietas, pie tam viena no skolniecēm dosies uz ASV, kur mērosies zināšanām ar gudrākajiem jauniešiem no visas pasaules. 

To novērtē arī skolu pedagogi. Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas skolotāja Anita Gotfridsone, kura kopā ar kolēģiem pamīšus pavadīja Kuldīgas skolu skolēnus iknedēļas braucienā uz RTU, atzinīgi novērtē RTU iniciatīvu mācīt priekšmetus, kurus nav iespējams apgūt skolā. «Mums ir ļoti laba ķīmijas skolotāja, taču trūkst attiecīgu laboratoriju,» skaidro A. Gotfridsone, tāpēc vairākas Kuldīgas skolas ir apvienojušās un skolēni vienā autobusā, pedagoga pavadīti, ik ceturtdienu brauc uz Rīgu, uz RTU. «Jaunieši iepazīst universitātes vidi, tāpēc jutīsies drošāki pirmajā mācību gadā,» saka skolotāja, izsakot cerību, ka nākamajā mācību gadā RTU turpinās padziļināto kursu mācīšanu. 

Turpinājums būs

J. Blūms apstiprina, ka arī 2023./2024. mācību gadā RTU piedāvās 12. klases skolēniem apgūt kursus «Ķīmija II», «Fizika II» un «Projekta darbs» – interesi sadarbību turpināt izrādījušas gan skolas, kuru divpadsmitklasnieki šogad ir mācījušies RTU, gan arī jaunas mācību iestādes. J. Blūms atklāj, ka tiek analizētas iespējas nākotnē organizēt padziļinātās apguves kursus arī reģionos, piemēram, teoriju varētu mācīt attālināti, savukārt veikt laboratorijas darbus RTU skolēni ierastos, teiksim, reizi mēnesī. 

Patlaban, piemēram, «Fiziku II» piedāvā tikai aptuveni 40% skolu, tāpēc RTU 2022./2023. mācību gadā pirmoreiz piedāvāja apgūt padziļinātos ķīmijas un fizikas kursus, kā arī RTU zinātnieku vadībā izstrādāt projekta darbus skolēniem no tām skolām, kas vai nu skolotāju, vai aprīkojuma trūkuma dēļ nevar šos kursus nodrošināt. Šajā mācību gadā RTU mācījās aptuveni 100 skolēnu no Siguldas, Kuldīgas, Ulbrokas, Ķekavas, Olaines, Ikšķiles, Ādažiem un Rīgas. Viņi katru ceturtdienu ieradās RTU studentu pilsētiņā Ķīpsalā, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, kur RTU mācībspēki vai piesaistītie pedagogi viņiem vadīja stundas un darbu laboratorijās. 

RTU skolēniem nodrošina visus nepieciešamos materiālus, tehnisko aprīkojumu, kā arī pieeju RTU zinātniskajām datubāzēm. Kursa «Ķīmija II» materiāli tika izstrādāti ar Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas (LAĶĪFA) un vairāku uzņēmumu finansiālu atbalstu.  

Šādu universitātes iesaisti mācību procesā pieļauj Ministru kabineta noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem, paredzot, ka skola var iesaistīt augstākās izglītības iestādes, lai nodrošinātu plānoto rezultātu sasniegšanu vai kursu apgūšanu.

Skolām un pašvaldībām, kurām ir interese pieteikt savus skolēnus minēto padziļināto kursu apguvei, lūgums pieteikumus un jautājumus sūtīt uz e-pastu , lai jau laikus uzsāktu sarunas par sadarbības līgumu slēgšanu. 

12. klases skolēni noslēdz RTU padziļināto kursu «Fizika II» un «Ķīmija II»

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

12. maijs, 2023 plkst. 16:16

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi