Valdība atbalsta Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pievienošanu RTU

23. maijs, 2023
.
.
.
Foto: Pixabay.com

Latvijas valdība 23. maijā atbalstīja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) pievienošanu Rīgas Tehniskajai universitātei (RTU), līdz ar to, sākot no 2025. gada 1. aprīļa, RTA kļūs par RTU struktūrvienību, savukārt RTU pārņems visas RTA tiesības un saistības. Konsolidācijas rezultātā RTA būs iespēja saņemt gan zinātnes bāzes finansējumu, gan arī finansējumu no Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas un noturības fonda, līdzekļus ieguldot zinātnes un studiju procesa attīstībā RTA.

Pēc reorganizācijas RTA studējošajiem mainīsies tikai augstskola, kas izsniedz diplomu. Pārējais - studiju procesa īstenošanas nosacījumi, iegūstamais grāds un kvalifikācija – nemainīsies. Savukārt reflektanti, kurus RTA uzņems līdz 2025. gada 1. aprīlim, turpinās studijas RTU. 

Pēc RTA pievienošanās RTU pārņems RTA īstenotās studiju programmas akreditētajos studiju virzienos, nodrošinot, ka RTA īstenos studiju virzienu «Ražošana un pārstrāde", «Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība», «Arhitektūra un būvniecība», «Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne», «Mākslas», «Ekonomika», «Izglītība, pedagoģija un sports», «Sociālā labklājība», «Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības», «Tulkošana», «Iekšējā drošība un civilā aizsardzība», «Tiesību zinātne» bakalaura, maģistra un doktora studiju programmas.

Konsolidācijas gaitā ir iecerēts uz RTA bāzes izveidot RTU ārējās drošības un aizsardzības centru, lai stiprinātu Latvijas drošību, turpinot īstenot un attīstot pasākumus iekšējās un ārējās drošības izglītības un pētniecības jomā, tostarp nodrošinot sinerģiju ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru (FRONTEX). Lai to realizētu, Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, RTU un RTA līdz 2025. gada 1. aprīlim ir jāizstrādā un jāiesniedz Ministru kabinetā informatīvais ziņojumu par minētā centra izveidi.  

Pēc reorganizācijas RTU pārņems RTA Līvānu filiāli, kas turpinās darboties kā RTU Līvānu filiāle, kura ir reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā un akreditētajā studiju virzienā «Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības» un turpina īstenot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu «Mašīnbūve».

Tāpat RTU pārņems arī RTA dibināto Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolu, kas turpinās darboties kā RTU pastarpināta pārvaldes iestāde, kas turpinās īstenot akreditētu vispārējo vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu.

RTU pārņems arī darba tiesiskās attiecības ar studiju programmu īstenošanā iesaistīto RTA akadēmisko un vispārējo personālu un vidusskolas pedagogiem, kā arī RTA saistības, īstenojot Eiropas Savienības struktūrfondu projektus, un RTA nekustamo īpašumu.

Saistītie tagi:
Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

23. maijs, 2023 plkst. 11:45

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi