Uzzini, kas ir profesionāļu mobilitātes programma «Pioneers into Practice» un kā kļūt par klimata pionieri!

25. janvāris, 2019
.
.
.

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Dizaina fabrika jau trešo gadu Latvijā organizē pasaules vadošo mobilitātes programmu profesionāļiem «Pioneers into Practice 2019», kas vērsta uz klimata pārmaiņu mazināšanu. Tā dalībniekiem ļauj apgūt jaunas zināšanas, izstrādāt risinājumus ar vidi saistītām problēmām Latvijā un ārvalstīs un tuvināt pasauli klimatneitrālai ekonomikai. ​

«Pioneers into Practice 2019» ir Eiropas Inovāciju un tehnoloģijas institūta (EIT) klimata zināšanu un inovāciju kopienas «Climate-KIC» atbalstīta izglītības un mobilitātes programma profesionāļiem. Tajā apvienojas indivīdi, industrijas pārstāvji, mazie uzņēmumi, augstākās izglītības iestādes, zinātnes institūti, valstiskās un nevalstiskās institūcijas.

RTU kopš 2016. gada ir «Climate-KIC» partneris.

«Programma piemērota tiem, kuri grib paplašināt savu redzesloku gan par klimata pārmaiņām, gan inovāciju radīšanas procesu, un ir gatavi veltīt laiku, lai kopā ar vēl vairākiem citu nozaru profesionāļiem radītu risinājumus klimata pārmaiņu izraisītām problēmsituācijām kādai no Latvijas pašvaldībām,» uzsver Santa Krastiņa, RTU Dizaina fabrikas «Climate-KIC HUB Latvia» projektu vadītāja.

Ko programma piedāvā?

Programma ilgst no maija līdz novembrim.

Tā piedāvā profesionāļiem praktiskos darbsemināros un tiešsaistes apmācībās (24.-25. maijā, 8.jūnijā un novembrī (datumi tiks precizēti)) paplašināt savas zināšanas par klimata pārmaiņu ietekmi, inovācijas sistemātisko pieeju, saņemt kouču atbalstu, lai uzlabotu problēmsituāciju risinājumu meklēšanas prasmes, darboties starpdisciplinārās komandās, lai izstrādātu risinājumus Latvijas uzņēmumu vai organizāciju vides problēmām. Programma nodrošina arī finansiālu atbalstu ceļošanai un izmitināšanai, lai varētu piedalīties četru līdz sešu nedēļu praksē kādā no dalībvalstu vadošajām organizācijām. Prakse paver pionieriem iespēju nonākt saskarē ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem no visas Eiropas.

Ar klimata pārmaiņām saistītas problēmas un organizācijas, kuru interesēs tās jārisina, var būt visdažādākās. Līdz šim RTU Dizaina fabrika piedāvājusi klimata pionieriem risināt gan sabiedrisko organizāciju, gan Latvijas lielo pašvaldību vides izaicinājumus. 2017. gadā bija jāmeklē risinājumi biedrību «Ekodizaina kompetences centrs» un «homo ecos:» uzrādītām problēmām – kā bremzēt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu plūsmu un kā samazināt oglekļa dioksīda emisiju pašvaldībās. Savukārt 2018. gadā problēmsituācijas definēja Jelgavas un Valmieras pašvaldības. Jelgava aicināja risināt jautājumu par to, kā izmantojot Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra (POIC) datus, pielāgoties klimata pārmaiņām, bet Valmiera – kā popularizēt videi draudzīgu mazo un vidējo uzņēmējdarbību.

Ar 2017. gada risinājumiem iespējams iepazīties šeit.

Plašāks ieskats «Pioneers into Practice 2018» dalībnieku pieredzē, praktizējoties ārvalstīs un risinot Valmieras un Jelgavas definētās problēmas.

Kā pieteikties dalībai?

Dalībai programmā var pieteikties, aizpildot elektronisku anketu «Climate-KIC» mājaslapā https://pioneers.climate-kic.org. Dalībai «Pioneers into Practice 2019» var pieteikties līdz 26. aprīlim.

Kas var kļūt par klimata pionieri?

Dalībai programmā var pieteikties:

 • ja ir pieredze vai/un zināšanas, kas saistītas ar vides un klimata pārmaiņu izaicinājumiem;
 • ja ir interese palīdzēt rast risinājumus klimata pārmaiņu problēmsituācijām un kļūt par daļu no starpdisciplināras profesionāļu komandas;
 • ja ir laiks un iespējas piedalīties visos programmas posmos;
 • ja ir labas angļu valodas zināšanas;
 • ja ir atvērtība un gatavība mācīties, dalīties zināšanās un ieguldīt laiku dalībai programmā.

«Šī ir izcila iespēja izkāpt no savas komforta zonas, iegūt jaunu pieredzi un zināšanas, pieņemt izaicinājumus un nebijušus risinājumus! Tā ir lieliska pieredze, ka ļauj iegūt un stiprināt prasmes uz klimata pārmaiņu samazināšu vērstās aktivitātēs!» «Tas ir veids, kā padarīt dzīvi labāku, izvēloties ilgtspējīgu ekonomiku un politiku!» «Tā ir iespēja satikt ekspertus un dalīties zināšanās par klimata pārmaiņu bremzēšanu!» «Ja tev ir idejas, «Pioneers into Practice» ir iespēju sniegt savu ieguldījumu izpratnes vairošanā par klimata pārmaiņām!» Šādi «Pioneers into Practice» vērtē iepriekšējo sezonu dalībnieki. 

Ko iegūst uzņēmumi un organizācijas no dalības «Pioneers into Practice»?

«Pioneers into Practice» ir iespēja arī Latvijas uzņēmumiem, izglītības iestādēm, zinātnes institūtiem, valsts un nevalstiskajām organizācijas uzņemt praksē profesionāļus no visas Eiropas un iegūt risinājumus, peejas, kas var palīdzēt turpmākai darbībai. 2018. gadā Latvija pirmo reizi nodrošināja prakses vietas ārvalstu profesionāļiem – vairāk nekā mēneši četri dažādu jomu speciālisti bija iesaistīti RTU Cēsu filiāles un plānošanas uzņēmuma SIA «Grupa 93» darbā.

Prakses vietu izvēlas klimata pionieris, izvērtējot starptautiskos piedāvājumus.

Kas var uzņemt klimata pionierus?

Praktikantu uzņemšanai var pieteikties:

 • organizācijas, kam ir pieredze vai interese par klimata pārmaiņām un/vai ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni;
 • organizācijas, kas spēj nodrošināt dalībniekam darba uzdevumus un pārraudzību to izpildē;
 • organizācijas, kas var uzņemt praktikantus septembrī un oktobrī;
 • organizācijas, kas ir ieinteresētas paplašināt savu darbības tīklu, radīt jaunus uzņēmējdarbības risinājumus, stiprināt zināšanas un konkurences priekšrocības;
 • organizācijas, kas ir ieinteresētas izprast un apgūt inovācijas sistemātisko pieeju;
 • organizācijas, kas ir atvērtas un gatavas mācīties, dalīties zināšanās, izbaudīt dalību programmā, novērtējot win-win piedāvājumu.

Papildu informācija.

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

25. janvāris, 2019 plkst. 9:06

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi